English version of this page

Fagutvalg i ernæring (EFU)

Fagutvalget arbeider med faglige og sosiale engasjement for ernæringsstudentene.

EFU består av 10 representanter og det velges nye hvert semester.

Vi i fagutvalget jobber både med faglige og sosiale engasjement. Faglig sett inviterer vi blant annet foredragsholdere til å komme å snakke om aktuelle og spennende tema relatert til ernæring 2 ganger i semesteret. Vi er også representert programrådet ved avdeling for ernæring. Dette gir oss mulighet til å få innblikk i aktuelle saker som taes opp i styret, og til å komme med innspill og forslag fra studentene.

På det sosiale planet arrangerer vi en fest i semesteret. Vi er også med og arrangerer dåpen for 1.semester studentene.

Rolle Navn

Leder

Hanna Skorstad Vetlesen

Nestleder

Katrine Pettersen

Økonomiansvarlig

Inga Dæhlen Bøhn

Sosialansvarlig

Emilie Syse Jalland

Sosialansvarlig

Julie Glimsdal og Sinem Aktas

Seminaransvarlig

Ida Marie Holm

Seminaransvarlig

Synne Kollstad og Anna Lena Hansen

Sekretær

Astrid Riseth Andersen

Masterleseplassansvarlig

Aruj Shah

Kjøkkenansvarlig

Maria Maseng

                                    
Studentrepresentanter

Studentrepresentant, Programråd for ernæring:

Studentrepresentant, Medisinsk fagutvalg og Opptakskomitéen

Kontakt

Hvis du ønsker å kontakte Fagutvalget ta direkte kontakt med
enkeltpersonene gitt ovenfor.

Publisert 8. mars 2011 16:42 - Sist endret 5. sep. 2018 13:47