Ernæringsstudiet 50 år

Ernæringsstudiet fyller femti år i 2016 og ble feiret med et dagseminar 1. desember.

Se bildekarusell nederst på siden

Kaare Norum og Ingrid Espelid Hovig i fjernsynskjøkkenets studio 1978

Fra plakatene: Kaare Norum og Ingrid Espelid Hovig i fjernsynskjøkkenets studio 1978. Foto: Programbladet

Ernæringsstudiet ved UiO

Svein Olav Kolset ønsker velkommen til jubileet
Svein Olav Kolset ønsket velkommen. Foto: G.F.Lothe/UiO

Svein Olav Kolset ønsket velkommen og gav ordet til statssekretær Lisbeth Normann fra Helse og omsorgsdepartementet. Hun la vekt på Universitetet i Oslos betydning for ernæringsutdanningen i Norge. 

Rektor Ole Petter Ottersen, som selv er professor ved Institutt for medisinske basalfag, var opptatt av at ernæringsutdanningen ved universitetet er en spydspiss i Norge, men kom også inn på at denne utdanningen er en viktig del av universitetets samfunnsansvar.

Dekanus Frode Vartdal koblet ernæringsutdanningen sammen med de øvrige medisinske utdannelsene og mente at dette er en viktig del av fakultetets oppgaver.

Det største medisinske ernæringsmiljøet i Europa

Utdanningen i ernæring startet i 1966 med etableringen av Ernæringslinjen, en felles nordisk utdanning tilknyttet Nordisk Høyskole for Husholdsvitenskap. Utdanningen har etter hvert økt i omfang, og er nå et fullintegrert 5-årig masterstudium i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo.

Ernæringsmiljøet ved Universitetet i Oslo er i dag det største medisinske ernæringsmiljøet i Europa med omkring 20 professorer og totalt omkring 100 ansatte. Ernæringsmiljøet er et av de mest forskningsaktive miljøene ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. 

Anette Hjartåker ønsket velkommen til Kaare R. Norum og Jan I. Pedersen. Norum gikk gjennom forskningen fra den spede start og frem til i dag i et foredrag med tittelen: "Viktige steg i utvikling av ernæringsforskning i Norge: fra grøtstrid til molekylær-biologisk kreftforskning". Historien til det som i dag er masterstudiet i klinisk ernæring ble presentert av Jan I. Pedersen.

Studentene

Astrid Pedersen og Karoline Alvik fra Studentenes fagutvalg
Astrid Pedersen og Karoline Alvik fra Studentenes fagutvalg

Linda Granlund (Helsedirektoratet), Jacob Juel Christensen (Avdeling for ernæringsvitenskap) og Tine Sundfør (Oslo Universitetssykehus) var invitert til å fortelle om studiet sitt og hvordan de har brukt dette i sine karrierer. 

Dagens studenter ved Astrid Pedersen og Karoline Alvik (Studentenes fagutvalg) var også invitert for å gi ledelsen og andre fremmøtte en utfordring.

 

Ernæring i alle etasjer

Lunsjen var lagt til alle tre etasjene som ernæring disponerer og alle sider ved avdelingens arbeid ble presentert ved posterpresentasjoner, smaksprøver, åpent laboratorium, og ved demonstrasjoner av utstyret som brukes i Senter for klinisk ernæring. Rett før alle deltakerne ble sluppet ut av Runde auditorium holdt Kjetil Retterstøl en kort orientering om senteret og om omvisningen.

Veien videre og prisutdeling

 Christine Henriksen
Christine Henriksen

Etter lunsj presenterte Kirsten B. Holven tre eksterne miljøer som var invitert inn til å gi en utfordring for fremtidens forskning og samarbeid. Sigbjørn Smeland fra Oslo Universitetssykehus inviterte ernæringsmiljøet ved universitetet til å bidra til en ernæringsbehandling på sykehusene. Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet forklarte hvordan ernæringsmiljøet ved universitetet kan bidra til bedre folkehelse.

Studiedekan Kristin M. Heggen presenterte utdanningsutfordringene som fakultetet og fagmiljøet står ovenfor i årene som kommer. Hun delte også ut pris til Christine Henriksen og Hilde K. Brekke for Innovasjon i bachelor- og masterutdanningen for deres kreative og innovative arbeid med utvikling av undervisningstilbudet ved Senter for klinisk ernæring.

Foredrag og visjoner

Jan G. Bjaalie og Rune Blomhoff ønsket Joseph M. Argiles fra, University of Barcelona velkommen. Foredrag om det molekylære grunnlaget for vekttap hos kreftpasienter med foredraget "Cancer cachexia. Understanding the molecular basis". Avdelingsleder Rune Blomhoff presenterte til slutt noen visjoner for fremtiden og mottok også blomster og gratulasjoner fra instituttleder Jan Bjaalie.

Ernæringsstudiet 50 år
Publisert 8. des. 2016 11:05 - Sist endret 8. des. 2016 11:13