2,6 millioner til ALS-forskning

Fredag 26. februar 2016 overrakk Stiftelsen ALS Norsk støttegruppe penger til to nye forskningsprosjekter på ALS.

T. Holmøy og J. Glover

Prof. Terje Holmøy og Prof. Joel Glover ved pressekonferansen 26. feb 2016. Foto: Gunnar F. Lothe/UiO ©

Det nye forskningsprosjektet ved Institutt for medisinske basalfag henter inn faglige kompetanse fra flere forskningsområder. «iPS-ALS: Bridging from iPS cells to clinical trials for Norwegian ALS patients» ble tildelt 1 325 000kr.

Basal-forskning og klinisk forsøk

Professor Joel Glover kommer til å lede arbeidet med stamcelleforskning. Målet er å lage iPS celler fra norske ALS-pasienter.

—Vi vil se forskjellen mellom vanlige motoriske nerveceller og de som er rammet av ALS slik at vi kan utforske sykdomsmekanismer hos disse, sier Professor Joel Glover.

—Utforsking av disse vil nok ta minst 2 år til. På sikt ønsker vi å få såpass mye innsikt i sykdomsmekanismene at vi kan komme over i en fase med kliniske forsøk, der målet er å behandle og redde livet til disse pasientene.

Professor Trygve Holmøy skal lede den kliniske delen av prosjektet.

Planlagt samarbeid framover

Et forskningsprosjekt ledet av Dr Ionna Sandvig og Dr. Axel Sandvig fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)/ St Olavs hospital ble også tildelt 1 325 000kr.

Prosjektlederne i Oslo og i Trondheim ønsker tett samarbeid.

—Begge miljøer har også sterke bånd til utenlandske ALS forskere, som vil representere et viktig ledd i et større, internasjonalt samarbeid, sier Glover.

Dødelig sykdom

ALS er kort for "amyotrofisk lateralsklerose" som betyr at nerver i ryggmarg og hjerne blir ødelagt slik at pasienten gradvis mister kontroll over viljestyr muskulatur. Det er en dødelig sykdom og det finnes ingen kur. 

Emneord: ALS, forskningsprosjekt
Publisert 1. mars 2016 16:00 - Sist endret 1. mars 2016 16:03