bilder

 • 4. okt. 2018
 • 3. mai 2018

  Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient (Fagområdet "klinisk kommunikasjon").

 • 22. mai 2018
 • 3. mai 2018

  Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient (Fagområdet "klinisk kommunikasjon").

  Forslagsstiller professor Per Vaglum holder tale til Finset.

 • 3. mai 2018

  Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient (Fagområdet "klinisk kommunikasjon". Oppstilt på bildet foran fv: Professor Per Vaglum, kansellisjef Mette Tverrli, professor Arnstein Finset, professor Hilde Eide og  professor Pål Gulbrandsen

 • 3. mai 2018

  Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient (Fagområdet "klinisk kommunikasjon". Kansellisjef Mette Tverrli fungerte som stedfortreder for H.M. Kongen. Arnstein skal til audiens på slottet i løpet av våren.

 • 3. mai 2018

  Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient (Fagområdet "klinisk kommunikasjon"). Kansellisjef Mette Tverrli fungerte som stedfortreder for H.M. Kongen. Finset skal til audiens på slottet i løpet av våren.

 • 9. okt. 2018
 • 9. okt. 2018
 • 9. okt. 2018
 • 3. mai 2018

  Kansellisjefen har holdt sin tale og tildeler St. Olavsordenen til Arnstein Finsett som med dette blir slått til ridder av 1. klasse.

 • 3. mai 2018

  Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient (Fagområdet "klinisk kommunikasjon").

  Forslagsstiller professor Reidar Tyssen holder tale til Finset.

 • 3. mai 2018

  Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient.

 • 4. mai 2018
 • 3. mai 2018

  God stemning under professor Per Vaglums tale til Finset.