ADVICE 2018: Prinsipper og strategier for biostatistisk veiledning

Den første internasjonale konferansen om statistisk veiledning i biomedisinsk forskning ble avholdt i Oslo, 9.-11. september 2018.

Konferansen hadde som mål å fremme og utvikle prinsipper og strategier for biostatistisk veiledning innen akademisk, biomedisinsk forskning.

konferansedeltakerne samlet

Deltakere på ADVICE 2018

Konferansen ble raskt fulltegnet og nådde et bredt internasjonalt publikum. Det var 109 deltagere fra 18 land fordelt på 4 kontinenter, med de fleste deltagerne fra Norge, Tyskland, USA og Belgia. Pre-konferanse kurset ble også raskt fulltegnet med 37 deltagere.

Statistikk spiller en nøkkelrolle i alle empiriske fag. Den økende mengden data og den økende kompleksiteten av forskning har skapt en stor etterspørsel etter statistisk kompetanse for forskning, undervisning og veiledning. En statistisk veileder gir metodisk og statistisk rådgivning og veiledning om planlegging og utforming av studier, antallsberegning og analyse av data, og presentasjon og formidling av forskningsresultater. I tillegg til solid kompetanse i statistiske metoder og dataanalyse, kreves det gode kommunikasjonsferdigheter og evnen til å samarbeide med forskere fra mange forskjellige fagområder.

Med denne konferansen ønsket vi å sette biostatistisk veiledning på dagsorden.  Konferansen ble en fin møteplass for både unge og mer erfarne forskere som var interessert i å dele innsikt og diskutere utfordringer om praktiske, etiske og vitenskapelige aspekter ved biostatistisk veiledning.

Sentrale tema som ble diskutert var 

  • «Hvordan organisere og strukturere en biostatistisk veiledningstjeneste»,
  • «Kommunikasjonsutfordringer i biostatistisk veiledning»,
  • «Opplæring av neste generasjons veiledere». 

Gjennom foredrag, posterpresentasjoner, paneldiskusjon og pre-konferanse kurs fikk vi delt kunnskap om ulike aspekter ved biostatistisk veiledning. Det var stor variasjon i hvordan en slik veiledningstjeneste er organisert – f.eks. hvordan tjenesten er finansiert og hvor tett oppfølging som tilbys – både mellom ulike land, og innad i samme land. Det var bred enighet om viktigheten av god kommunikasjon i tverrfaglige møter mellom statistikere og andre vitenskapelige disipliner, og vi fikk presentert eksempler på gode tilnærmingsmetoder.

De inviterte foredragene inkluderte et bredt spekter av hva som ble diskutert på konferansen:

  • Kathrine Frey-Frøslie (Oslo Universitetssykehus, Norge): “Statistics as a foreign language”
  • Erika Graf (University of Freiburg, Tyskland): “Infrastructures supporting Statistical Consultancy at IMBI, University of Freiburg”
  • Georg Heinze (Medical University Vienna, Østerrike): “Don’t be the fool on the hill! – On the role of biostatisticians in the medical research process”
  • Ulrike Held (University of Zurich, Sveits): “Statistical Consulting in Medical Research - Experience from the University of Zurich”
  • Theis Lange (Universities of Copenhagen, Danmark, and Peking, Kina): “Biostatistical advisory service across 40 years and 7000 km”
  • Emmanuel Lesaffre (KU Leuven, Belgia): “Challenges to good statistical consulting” 
  • Richard Simon (tidligere National Cancer Institute, USA): “In Silico Consulting”

Pre-konferanse kurset “Collaboration essentials for statistical advising” ble undervist av Heather Smith (Cal Poly, USA) og Eric Vance (CU Boulder, USA). Deltagerne fikk lære og praktisere viktige ferdigheter for å forbedre deres kommunikasjon og samhandling med biomedisinske eksperter med sikte på å øke effekten av deres statistiske veiledning i den vitenskapelige prosessen. Smith og Vance bidro også i hovedkonferansen med foredrag om “Communication Best Practices: A Triangle of Statistical Communication” og “Training the Next Generation of Statistical Advisors”. 

Rosende tilbakemeldinger fra deltagerne vitner om at ADVICE|2018 var en suksess!

For mer informasjon se konferansens hjemmeside

Konferansen ble arrangert av Oslo Senter for Biostatistikk og Epidemiologi med støtte fra Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Helse Sør-Øst og NORBIS.

 

Publisert 4. okt. 2018 10:48 - Sist endret 3. mars 2021 17:18