English version of this page

CO-CREATE: Europeisk prosjekt om ungdom, fedme og livsstil

Hvordan får vi ungdom til å velge en aktiv livvstil og et sunt kosthold? Og hvordan skaper vi endringer som er varige?

Ung kvinne som nettopp er ferdig med treningsøkt

Illustrasjon: colourbox

Fedme er et økende samfunnsproblem som ikke lar seg løse i en håndvending. De som legger om livsstilen må være tilstrekkelig motivert, og de må være det over tid. Da gjelder det å treffe sitt publikum.

EU-prosjektet CO-CREATE, og Nanna Lien ved IMB, er på saken.

Med ungdom på laget

CO-CREATE er et pan-europeisk samarbeid som har som mål å redusere overvekt og fedme hos ungdom.

At prosjektet sikter seg inn på ungdom er ingen tilfeldighet. De er i ferd med å utvikle egen selvstendighet og er ikke for fastgrodd i egne rutiner ennå. De vil dessuten utgjøre neste generasjon med voksne og kan ta med seg nye vaner til kommende generasjoner.

Nye strategier

Prosjektet skal engasjere ungdom og ungdomsorganisasjoner i å skape politikk som kan redusere overvekt hos jevnaldrende. De vil bli involvert i å:

  • identifisere og formulere relevante politiske strategier
  • vurdere alternativene med private og offentlige aktører
  • fremme relevante politiske tiltak
  • utvikle verktøy og strategier for implementering.

CO-CREATE i Norge

Norge stiller sterkt i CO-CREATE-samarbeidet. Fem norske organisasjoner er med, deriblant Universitetet i Oslo ved Nanna Lien. Lien skal lede arbeidspakken om evaluering.

Portrett av Nanna Lien
Nanna Lien. Foto: Gunnar Lothe

– Det som gjør dette prosjektet både utfordrende og faglig spennende er at vi på den ene siden skal jobbe tett med ungdommene i å utforme politikken, og på den andre siden sette forskningen inn i et systemperspektiv som kan gi en mer realistisk evaluering av hva som skjer når politikken implementers, sier Lien

Lien forteller videre at hun og hennes team ved IMB er glade for at Norge er et av case-landene.

En annen norsk deltager er EAT-foundation. De skal etablere et forum hvor ungdommer kan møte andre interessenter for å diskutere politiske tiltak og hvordan disse bør implementeres. Liens gruppe vil være med å pilotteste dette forumet.

Videre ser hun frem til å samarbeide med professor Pål Davidsen og hans team ved Universitetet i Bergen. De skal utvikle en modell som kan simluere effekten av de foreslåtte tiltakene. Simuleringen vil bli gjort av en postdoc i Liens gruppe i samarbeid med Avdeling for biostatistikk.

Stort prosjekt

CO-CREATE er en del av EU-kommisjonens Horizon 2020-satsing, har prosjektperiode 2018-2023, og et budsjett på 9,5 mill euro. Det er et samarbeid mellom 14 forskjellige organisasjoner i 9 land, de fleste europeiske. Partnerne er universiteter, nasjonale offentlige helseinstitusjoner og en rekke sivile samfunnsorganisasjoner.

Knut-Inge Klepp ved Folkehelseinstituttet koordinerer prosjektet.

Om Horisont 2020-programmet

Horisont 2020 er delt inn i tre pilarer;

  1. Fremragende forskning, med kjente programmer som ERC og Marie S. Curie
  2. Konkurransedyktig næringsliv, hovedsakelig rettet mot industri, og med sterkt innovajonsfokus
  3. Samfunnsutfordringer, pilaren for politisk, top-down og anvendt forskning.

CO-CREATE er i den siste kategorien, i et underprogram kalt matprogrammet (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy).

UiO gjør det bra i Excellent Science-pilaren, men har hatt liten aktivitet og lav suksess på samfunnsutfordringene. Vi har derfor jobbet målrettet med å øke interessen og deltagelsen i akkurat slike prosjekter.

Av Elin Lunde
Publisert 8. mai 2018 18:53 - Sist endret 8. juni 2018 13:19