Finset slått til ridder

Professor emeritus Arnstein Finset ble utnevnt til ridder av 1. klasse ved utdeling av Den Kgl. Norske St. Olavs orden for sitt arbeid med kommunikasjonen mellom behandler og pasient.

Kansellisjef Mette Tverli var stedfortreder for H.M. Kongen under seremonien i Domus Medica 27. april. Foto: Silje M. Kile Rosseland, UiO

Arnstein Finset er nevropsykolog, og kom til Universitetet i 1993, etter ti år ved Sunnås rehabiliteringssykehus. Både som forsker og som leder for den nye tverrfaglige satsningen "klinisk kommunikasjon" ble hans erfaringer med pasienter, som hadde ulike former for skader av nervesystemet, viktige.

Professor Finset var i 1996-99 leder av "Innsatsområdet for klinisk kommunikasjon". Han har hatt en helt sentral rolle i vektlegging av klinisk kommunikasjon og pasientperspektivet, ved medisinstudiet i Oslo, også i den nye studieplanen (OSLO 2014). Han har også vært i ledelsen av studieplanarbeidet i den delen av studiet der studentene møter pasienter for første gang. Arnstein Finset har i tillegg undervist fastleger og helsepersonell på sykehusene, skrevet populærvitenskapelige artikler, fagbøker og holdt foredrag.

Forslagsstillerne for ordineringen la vekt på professor Finsets innsats innen to medisinske/ nevropsykologiske fagområder:

 1. En pionerinnsats for å bygge opp et fremragende undervisningsmiljø og nasjonal og internasjonal forskning innen fagområdet klinisk kommunikasjon.

 2. Et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid for å styrke kunnskapsnivået innenfor rehabilitering av alvorlige kroppsskader og invalidiserende muskel-skjelett sykdommer som leddgikt og fibromyalgi.

I sin tale ved ordineringen på fredag sa Arnstein Finset at hans stolthet er "at klinisk kommunikasjon nå er en helt integrert del av doktorenes daglige arbeid". Etter nesten 25 års innsats for å heve kvaliteten på kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter med ulike somatiske og psykiske sykdommer, har Finset nådd det målet han satte seg.

Eksepsjonelt godt arbeidsmiljø på atferdsfag

Klinisk kommunikasjon

Klinisk kommunikasjon (kommunikasjonen mellom behandler og pasient) er viktig for at pasienter skal føle seg trygge og tilstrekkelig ivaretatt i møte med helsevesenet. For legen kan kommunikasjonen være helt avgjørende både for å stille korrekt diagnose, velge riktig behandling, sikre at pasienten faktisk følger opp behandlingen og skape nok tillit.

Tårene var ikke langt unna da en rørt professor Finset fremhevet innsatsen opp igjennom årene fra samarbeidspartnerne og kollegaene sine. Han understreket at forskning er lagarbeide og at alle medlemmer av teamet spiller en viktig rolle i utvikling av forskning. Han rakk naturlig nok ikke å nevne alle. I sin karriere har han veiledet eller biveiledet hele 34 doktorgradskandidater og ellers har han samarbeidet bredt både nasjonalt og internasjonalt.

Det kollegiale miljøet ved Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap er ifølge Finset "helt eksepsjonelt" og den rake motsetning til medienes bilde av sjalusi og spisse albuer i akademia.

Fremragende forskning

Arnstein Finsets forskning har omfattet flere forskningsfelt. De viktigste områdene er: klinisk kommunikasjon, hjerneskader av ulike slag, multiple kroppstraumer samt revmatiske sykdommer og fibromyalgi. Finset har utviklet nye forskningsmetoder innen sine felt og har bragt inn internasjonale metoder til norsk forskning. Han har etablert verdifullt forskningssamarbeid med forskergrupper i Italia, Nederland og USA. Hans høye anseelse som forsker fremgår blant annet av diverse verv som leder av nasjonale forskningsprogrammer, blant annet Forskningsprogrammet Psykisk helse i Norges Forskningsråd i årene 2000-2005.

Finsets forskning innen klinisk kommunikasjon er publisert i omtrent 60 vitenskapelige artikler i internasjonale anerkjente vitenskapelige tidsskrifter. Ved å rekruttere stipendiater fra varierende deler av helsevesenet har Finset bidratt til å fremskaffe ny kunnskap av bred interesse. Professssor Finset har høy internasjonal anerkjennelse. I perioden 2004 - 2006 var han president for The European assosiation for communication in Health care og siden 2007 har han vært sjefsredaktør av det ledende tidsskriftet innen feltet: "Patient Education and Counseling".

Arnstein Finset har utviklet fra bunnen et nasjonalt og delvis internasjonalt, det nye fagområdet, klinisk kommunikasjon. Det imponerer at hans interesse for smertetilstander også har ført fram innen forskningsområdet revmatiske lidelser og fibromyalgi. Ca. 35 internasjonale artikler og flere doktorgrader innen feltet har kastet nytt lys over slike pasienters kroniske og invalidiserende lidelser med sikte på å forbedre forebygging eller reduksjon av de psykiske og sosiale konsekvensene.

Forslagsstillere for St. Olavs orden

 • Hilde Eide, Professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen I Sørøst-Norge
 • Pål Gulbrandsen, Professor dr med, Akershus Universitetssykehus/ Det medisinske fakultet, UiO
 • Reidar Tyssen, Professor dr med, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Det medisinske fakultet, UiO
 • Per Vaglum, Professor dr med, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Det medisinske fakultet, UiO
 • Torun Vatne, Phd, Psykologspesialist, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, UiO 

Anbefalinger fra

 • Dekanen og instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
 • Professor dr med Tore Kvien, spesialist i revmatologi
 • Anbefaling fra Borrik Schjødt
 • Anbefaling fra professor Christa Zimmermann, Italia
 • Anbefaling fra professor Sandra van Dulmen, Nederland
 • Anbefaling fra professor Richard M. Frankel, USA

Se bildene fra ordineringen her:

finset
Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 3. mai 2018 13:16 - Sist endret 14. juni 2019 06:19