English version of this page

Google map for hjernen

Dr. Michael Hawrylycz fra Allen Institute holdt foredrag om sin forskning på hjerneatlas på IMB Distinguished-seminaret 5. oktober.

Det var nysgjerrigheten på HBP-prosjektet som lokket den anerkjente forskeren til Norge.

Professor Michael Hawrylycz

Professor Michael Hawrylycz, Ph.D, Sr. Director, Informatics, Allen Institute for Brain Science, Seattle, USA.

Photo: Gunnar Lothe/UiO

Årsaken til at Hawrylycz er i Oslo er Human Brain Project (HBP). HBP er en av de største prosjektene i Horizon 2020 og er en av EUs to såkalte forskningsflaggskip, og dermed også en av Norges tyngste medvirkninger til et EU-prosjekt. IMB deltar med to forskergrupper, Jan G. Bjaalies og Trygve Leergaards "Nevrale systemer" og Johan F. Storms "Hjernens signaler".

Hvor viktig Human Brain Project er internasjonalt ble tydelig da Jan Bjaalie møtte Mike Hawrylycz på en konferanse i Paris i sommer: Hawrylycz inviterte seg selv til Oslo for å se nærmere på hva Jan og HBP gjør.

Tilrettelegger

Hawrylycz er matematiker og informatiker, og er i dag en av verdens fremste forskere innen neuroinformatikk. Han forteller at han alltid har jobbet med anvendt matematikk, og at han etterhvert merket at han opplevde forskningen innen livsvitenskap som viktig og betydningsfull.

— Så fant jeg at i neuroinformatikken kunne jeg bruke matematikken til å løse problemer som hadde betydning for folk.

Hawrylycz er veldig opptatt av sin rolle som en tilrettelegger for andre forskere, og påpeker at han er en informatiker og matematiker som jobber for å gjøre jobben enklere for nevrologene. Han sier også at dette i stor grad også er Allen Institute sin rolle i forskningssamarbeidene de deltar i.

Neuroscience-samarbeid

Hawrlylycz har i mange år kjent til Jan Bjaalies arbeid gjennom først INCF og nå i senere tid gjennom HBPs Nevroinformatikkplattform og hans forskning på hjerneatlas i sin forskergruppe her ved UiO.

INCF og HBP jobber for å ikke bare gjøre alle sine data tilgjengelig, men også alle verktøyene de bruker blir tilgjengeliggjort. Dette er en grad av åpenhet som er i en særstilling i verden.

 

"Google map for hjernen"

Ofte blir forskning på hjerneatlas omtalt som "a Google Map of the Brain". Forskerne selv er ikke alltid like glad i begrepet, men det har sin funksjon. 

Ifølge Hawrylycz gjenstår det ganske mye arbeid før vi har et kart som minner om Googles Street View. Han forklarer:

— Hvis du åpner en iPhone må du først forstå hva alle delene er, før du kan begynne å forstå hvordan de fungerer sammen. 

Poenget til Hawrylycz er at vi jobber fortsatt med å forstå hvilke deler vi har med å gjøre, og vi har bare såvidt begynt å forstå noe av samspillet mellom de delene vi kjenner til. Veien frem til noe som ligner på Street View er fortsatt lang.

Publisert 26. okt. 2018 10:45 - Sist endret 24. nov. 2021 10:07