IMB minnes Jan Øivind Moskaug

Vår kjære kollega Jan Øivind Moskaug døde etter lang tids sykdom den 11. mai.

Instituttet og avdelingen er i sorg og har et stort tomrom på vår arbeidsplass etter ham.

Jan Øivind har vært ansatt som professor ved Avdeling for molekylærmedisin siden 2004, og har tilhørt IMB siden 1994. Han har vært en viktig miljøbygger og en dyktig underviser og forsker på stamceller fra fettvev.

Vi er mange som vil savne Jan Øivind, og våre tanker går i denne vanskelige tiden i første rekke til hans nærmeste.
 

Publisert 15. mai 2018 14:52 - Sist endret 21. juni 2018 09:36