OUS-pris for fremragende forskning til Klungland

Professor Arne Klungland er tildelt årets årets "Excellent Researcher Award" ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Fornøyde prismottakere etter utdelingen. Fra venstre Lars T. Westly, Arne Klungland og Kristina Haugaa. Klungland fikk "Excellent Researcher Award". Haugaa og Westly fikk "Early Career Awards". Foto: Oslo universitetssykehus.

Arne Klungland er professor II ved Institutt for medisinske basalfag og leder for forskningsseksjonen ved Institutt for mikrobiologi ved Avdeling for laboratoriemedisin ved OUS. Klungland fikk årets "Excellent Researcher Award" på 300.000 kroner. Prisen er en heder til de beste blant sykehusets etablerte forskere.

Komiteens begrunnelse:

Arne Klungland forsker på DNA-reparasjon og DNA- og RNA-modifikasjoner. Han er en svært dynamisk og kreativ forsker og er i forskningsfronten av et svært konkurransepreget fagområde. Han har utviklet nye metoder for studier av DNA-modifikasjoner, hvorav flere har blitt patentert og kommersialisert. Professor Klungland har stor innvirkning på forskningsmiljøet og har veiledet mange unge forskere som nå selv har ledende stillinger. Professor Klungland har vist ekspertise og ferdigheter i å anvende grunnleggende vitenskapelige funn til vanlige kliniske problemer og han har stor betydning for viktige samarbeidsaktiviteter. Arne Klungland vil utvilsomt fortsette å spille en ledende rolle og garantere for innovativ forskning ved Oslo universitetssykeus [og UiO].

– Kan du beskrive forskningen din med tre setninger?

– Vår forskning fokuserer idag på å forstå hvordan kjemiske modifikasjoner på arvestoffet er med på å skru av og på spesifikke gener. Slike epigenetiske modifikasjoner er avgjørende for at de rette genene skrues på i et befruktet egg som skal dele seg til mange milliarder celler under embryoutviklingen. Dette er også bakrgrunnen for at celler så ulike som hjerneceller og muskelceller kan ha de samme genene; epigenetiske modifikasjoner skrur på hjernespesifikke gener i hjernen og muskelspesifikke gener i muskler.

– Hva ønsker dere å oppnå med forskningen?

– Celler i et lite embryo har mye felles med en kreftcelle, blant annet evnen til å dele seg raskt til mange milliarder celler, og hemmere for epigenetiske modifikasjoner er allerede i klinisk bruk for behandling av kreft. Vi arbeider spesifikt med  hjernesvulster (glioblastom) og studerer også blærekreft for epigenetiske endringer. Vi håper vår forskning vil bidra til økt forståelse for disse kreftformene, og for å utvikle bedre behandling. I tillegg har vi et nært samarbeid med Reproduksjonsmedisinsk avdeling ved OUS for å forstå epigenetiske faktorer som påvirker kvaliteten til egg og preimplantasjonsembryo.

– Hva betyr denne utmerkelsen for deg?

– Prisen er en stor stimulans for videre forskning. Prisen viser også at Helse SørØst, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo i lengre tid har satset på forskning.

Av Kyrre Vigestad og Silje M. Kile Rosseland
Publisert 2. juli 2018 15:39 - Sist endret 3. juli 2018 07:31