English version of this page

Åpningstider og bemanning ved IMB sommeren 2019

Her følger litt praktisk informasjon om åpningstider og tilgjengelighet på sommeren.

Sommertid

Ansatte i teknisk/administrative stillinger som har arbeidsplan med sommer/vintertid har sommertid (7 timers arbeidsdag) i perioden 15. mai -14. september.

Adgang til Domus Medica

Bygget er stengt hele døgnet fra 24. juni til 4. august. Det betyr at man må bruke UiO-adgangskort og kode for å komme inn. Det vil ikke være mulig å få utstedt lånekort når hovedekspedisjonen er stengt.

Dersom du opplever problemer med ditt adgangskort, ta kontakt med Vakt- og alarmsentralen som er bemannet døgnet rundt, året rundt.

Ekspedisjonene

Hovedekspedisjonen er åpent som vanlig frem til onsdag 17. juli.

Fra 18. juli til 13. august er hovedekspedisjonens tjenester stengt. I denne perioden vil henvendelser til hovedekspedisjonens epostadresse ekspedisjon@basalmed.uio.no bli besvart og håndtert.

I perioden 18. juli - 4. august vil hovedekspedisjonen fungere kun som varemottak.

Søknader om tilknytning vil bli behandlet med midlertidige tilganger. Kontakt ekspedisjon@basalmed.uio.no ved spørsmål vedrørende dette. 

Henvendelser til de lokale ekspedisjonene i fagavdelingene kan rettes til ekspedisjon@basalmed.uio.no 

Studiestøtte

I perioden 11.-26. juli er det ingen modulkoordinator for profesjonsstudiet i medisin tilstede. I perioden 3. juli til 1. august er det ingen studierådgiver tilstede for master i klinisk ernæring. Henvendelser som haster kan rettes til med-studieinfo@medisin.uio.no

Personal og HMS

Seksjon for personal og HMS er bemannet i hele juli. Henvendelser om personalsaker kan rettes til fellesadressen personal@basalmed.uio.no så vil den som er tilstede følge opp saken.

HMS-koordinator er tilstede hele sommeren fra og med 8. juli. Eposten hms-koordinator@basalmed.uio.no kan alltid benyttes for å melde fra om HMS-saker.

Økonomi og innkjøp

Funksjonene faktura/bilagsbehandling, forskningsadministrasjon og prosjektøkonomi vil være betjent hele sommeren. Det vil fremgå av den enkeltes automatiske epostsvar hvem andre med samme funksjon som kan kontaktes mens de er på ferie. Siden vi vikarierer for hverandre så må det påregnes noe mer ventetid i ferietiden enn ellers i året.

Innkjøpskoordinator Rita Eng har ferie uke 27 og uke 31. Bistand til innkjøp over 100.000 må legges utenom disse periodene.

Intern service

Elektronisk verksted er stengt 1.-26. juli.

Mekanisk verksted er stengt 15.-19. juli.

IT-avdelingen er bemannet hele sommeren og kan kontaktes på vakttelefon 22 85 12 00 eller e-post: it-hjelp@basalmed.uio.no

Foto- og grafikktjenesten er stengt 1.-12. juli.

Seksjonssjef er ikke tilstede 24.-28. juni og 15. juli - 2. august.

Kommunikasjon og nettredaksjon

Instituttets kommunikasjon og nettredaksjon er ikke bemannet 1. juli - 2. august.

Pressehenvendelser og henvendelser som haster til nettredaktor@basalmed.uio.no vil bli besvart.

Testatorordningen

Testatorordningen er ikke bemannet fra 18. juli til 9. august.

Viktige telefonnummer

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: Ta kontakt på vakttelefon 228 55007 eller nødnummer 228 56666

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 21. juni 2019 17:32 - Sist endret 18. feb. 2021 17:18