E. coli-forskning mot antibiotikaresistens

Professor Jukka Corander (UiO) har fått 19,5 millioner fra Bergens forskningsstiftelse til et fireårig forskningsprosjekt på E. coli.

E. coli-bakterier. Foto: NIAD@flickr

Under ledelse av professor Jukka Corander vil forskere i inn- og utland ta for seg Escherichia coli (E. coli), en bakterie som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier og som oftere enn før viser seg motstandsdyktig mot antibiotika.

Målet er økt forståelse av utviklingen av AMR

En svært fornøyd Jukka Corander som har fått beskjed om tildelingen fra stiftelsen. Foto: Gunnar Lothe, UiO

Utvikling av antibiotikaresistens (AMR) er i stor grad knyttet til spesifikke genetiske varianter (høyrisikokloner) i de fleste bakteriearter. Disse høyrisikoklonene har i dag spredt seg over hele verden.

E. coli er definert som spesielt viktig av WHO i forhold til forskning på antibiotika og antibiotikaresistens.

– Skal vi klare å stoppe utvikling og spredning av antibiotikaresistens, må vi øke forståelsen av hvordan og hvorfor slike høyrisikokloner oppstår og spres, sier professor Jukka Corander.

En systembiologisk tilnærming

Prosjektet fokuserer på E. coli, som er den bakteriearten som oftest forårsaker infeksjoner i blod og urinveier.

– I prosjektet vil vi benytte en systembiologisk tilnærming for å forstå hva som ligger bak seleksjon, evolusjon og utbredelse av E. coli høyrisikokloner.

– Formålet med prosjektet er å danne grunnlag for fremtidig risikovurdering av eksisterende og nye bakteriekloner, forbedre overvåkning og diagnostikk samt utrede nye mulige behandlingsstrategier for å begrense utbredelse av antibiotikaresistens, sier Corander, som er svært glad for tildelingen av ressurser til forskningen.

– Vi vil gå dypere inn i hvordan cellene i høyrisikokloner jobber på systemnivå. En slags Star Trek-reise med romfartøyet Enterprise bortenfor horisonten der ingen før har vært. Målet er å bygge en kvantitativ modell for hvordan genene reagerer som helhet i et vekstmiljø under et visst selektivt trykk, slik at vi kan forutse ulike behandlinger for infeksjoner, forklarer Jukka Corander videre.

Et samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med UiT – Norges arktiske universitet og Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Internasjonalt samarbeid inkluderer forskningsgrupper ved University of Birmingham, Storbritannia og Houston Methodist Hospital i USA.

Nytt forskningsprogram mot antibiotikaresistens

Tildelingen fra Bergen forskningsstiftelse er del av et forskningsprogram på antibiotikaresistens (AMR). Til sammen var det fire prosjekter av 19 søkere som nådde igjennom. Magnar Bjørås ved Institutt for klinisk medisin (UiO) og NTNU i Trondheim er nestleder i et forskningsprosjekt som har fått tildelt en tilsvarende sum. Dette prosjektet blir ledet av professor Marit Otterlei ved NTNU. De vil gjøre det vanskeligere for bakterier å utvikle antibiotikaresistens, samtidig som man ser på alternative metoder for å bekjempe bakterier.

Av Silje Kile Rosseland
Publisert 31. jan. 2019 14:20 - Sist endret 11. nov. 2021 15:23