Kåre Olav Stensløkken, Johan Frederik Storm og Hanne Bjørnson Scholz får konvergensmiljø

UiO:Livsvitenskap finansierer nå flere konvergensmiljø – tverrfaglige forskningsgrupper som skal gå løs på store samfunnsutfordringer innen helse og miljø.

IMB gratulerer våre tre ansatte Kåre Olav StensløkkenJohan Frederik Storm og Hanne Bjørnson Scholz som fikk hver sine søknader om konvergensmiljø finansiert. 

De åtte konvergensmiljøa får til saman 29 stipendiat- og postdoktorstillingar samt driftsmiddel – til saman rundt 100 millionar kroner over fire år. Dette er klart etter at eit internasjonalt ekspertpanel har vurdert de innkomne søknadene og styret for UiO:Livsvitenskap har sagt sitt. 

Om konvergensmiljøa frå IMB

Artificial Biomimetic systems ­– the Niche of Islet Organoids (ABINO)

Leder: Hanne Bjørnson ScholzHanne B. Scholz

Artificial Biomimetic systems ­– the Niche of Islet Organoids (ABINO) vil vidareutvikle modellar for diabetesforsking ved hjelp av nye strategiar for modning av stamceller.
Les meir (på engelsk).

 

Availability and function of donor organs: Debating the dead donor rule (DDR)

Leder: Kåre Olav StensløkkenKåre Olav Stensløkken

Availability and function of donor organs: Debating the dead donor rule (DDR) vil auke tilgangen og funksjonen til donororgan til transplantasjon, samt skape merksemd og debatt i samfunnet om etiske spørsmål ved bruk av donasjon etter sirkulatorisk død.
Les meir (på engelsk).

 

Consciousness and brain states: neuroscience studies and conceptual innovation (ConsciousBrainConcepts)

Leder: Johan Frederik StormJohan F. Storm

Consciousness and brain states: neuroscience studies and conceptual innovation (ConsciousBrainConcepts) vil vidareutvikle bevisstheitskonseptet for å løyse grunnleggande problemstillingar i bevisstheitsforsking.
Les meir (på engelsk).

Bakgrunn 

Å finansiere konvergensmiljø med stipendiat- og postdoktorstillingar er det kraftigaste verkemiddelet UiO:Livsvitenskap har for å støtte opp under tverrfagleg samarbeid som skal bidra til ny innsikt og auka verdiskaping innan livsvitskap.

Dei seks første konvergensmiljøa vart etablert i 2017. Dette er andre runde med finansiering.

Publisert 26. mars 2019 14:16 - Sist endra 18. feb. 2021 17:20