5-års jubileum for Senter for klinisk ernæring

Ildsjeler tilknyttet senteret ved avdeling for ernæring feiret jubileet 22. januar. Senteret har på fem år gjennomført 10.000 konsultasjoner og bygd opp ett nettverk med fagfolk i alle helseregioner.

Kaker, mennesker i et pyntet lokale

Jubileumsfeiring for Senter for klinisk ernæring. Bilde: Gunnar F.Lothe, UiO.

Senter for klinisk ernæring er et konsortium mellom ernæringsmiljøet på Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo Universitetssykehus (OUS). Hensikten med etableringen av Senter for klinisk ernæring var å styrke pasientbehandling, forskning og undervisningen innen klinisk ernæring.

Mann med briller snakker med kvinne
Avdelingsleder Rune Blomhoff, UiO. Bilde: Gunnar F.Lothe, UiO.

Når mat er medisin

Mange blir underernærte eller står i fare for å bli det når de går igjennom tøffe sykdommer eller lever med kronisk sykdom.

Forskning viser at det er mye å hente både for pasientene og for helsevesenet å gi de som trenger det tett oppfølging når ernæringsstatus er under normalen. 

Gruppe med kvinner som prater
Glad kollegaprat ved feiring av senteret. Bilde: Gunnar F.Lothe, UiO

Pasienthistorier

Det er de gode pasienthistoriene som gir energi til å drive arbeidet fremover. Og leder ved poliklinikken Nicole Warmbrodt, klinisk ernæringsfysiolog, fortalte varmt hvordan de sto på for pasientene ved å tilrettelegge, og følge opp de mange endringer pasienter plutselig må forholde seg til.

Programmet var en miks av foredrag fra klinikkleder Sigbjørn Smeland, OUS, avdelingsleder Rune Blomhoff, UiO, Senterleder Kjetil Retterstøl og seksjonsleder Anne Høidalen, OUS. Det nasjonale perspektivet ble gitt av faglig leder Hanne Juul, Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring.

Kvinner forsyner seg med mat fra buffeten.
Sunn lunsj før kaker og quiz. Bilde: Gunnar Lothe, UiO.

 

 

Av Eyrun Thune
Publisert 29. jan. 2020 14:49 - Sist endret 29. jan. 2020 14:51