English version of this page

Simonsen utnevnt til medlem av EMBO

Medlemskap i EMBO tilbys fremragende forskere innen livsvitenskap etter grundig fagfellevurdering. Anne Simonsen blir Norges tiende medlem.

Professor Anne Simonsen
Professor Anne Simonsen gleder seg over å bli tatt opp som medlem i EMBO. Foto: Gunnar Lothe, UiO

Anne Simonsen er professor ved Institutt for medisinske basalfag, nestleder ved SFF CANCELL og en internasjonalt anerkjent forsker. Fra 7. juli i år blir hun tatt opp som det tiende medlemmet i EMBO fra norske universiteter og forskningsinstitusjoner.

– EMBO (European Molecular Biology Organization) har hatt, og har, stor betydning for europeiske Life Science forskere, forteller Anne Simonsen. – De arrangerer ulike møter og kurs, for eksempel praktiske metodekurs og lederkurs. De bevilger forskningsmidler og har egne anerkjente tidsskrifter. Mange norske forskere har også gjort sin PhD eller postdoc ved EMBL (European Molecular Biology Laboratory i Heidelberg), forklarer hun. Heidelberg er administrativt hovedkvarter for EMBO.

Fakultetet gratulerer

– På vegne av Det medisinske fakultet vil jeg gratulere Anne Simonsen med den ærefulle utnevnelsen, sier prodekan for forskning Jens Petter Berg.

– Medlemskap i EMBO er en flott anerkjennelse av Annes fremragende forskning gjennom flere år. Vi er svært stolte og glade over at Anne har fått dette prestisjefylte medlemskapet blant verdens fremste forskere innen livsvitenskap, forteller forskningsdekanen.

Hvordan bli medlem i EMBO?

EMBO er en internasjonal organisasjon av livsvitenskapsforskere, som har mer enn 1800 fagfellevurderte medlemmer. For å bli medlem må du først bli nominert av et medlem, og deretter blir du fagfellevurdert av andre EMBO-medlemmer og EMBO-rådet, først og fremst basert på vitenskapelig dyktighet og banebrytende forskning. I år utnevnes 52 nye medlemmer og 11 tilknyttede medlemmer. Anne Simonsen er den eneste norske forskeren på årets liste over nye medlemmer. Hun har spesialisert seg innen molekylær cellebiologi med hovedfokus på å forstå hvordan kreft oppstår. Professor Simonsen har blant annet bidratt til økt forståelse av hvordan autofagi, en cellulær selvnedbrytende prosess, reguleres og autofagiens rolle inn mot livslengde og kreftutvikling. Gjennom sine faglige meritter har hun kommet gjennom nåløyet for medlemsskap i fagfellevurderingen.

– Hva betyr det for deg å bli utvalgt som medlem av EMBO?

– Det er selvfølgelig en stor ære å bli valgt inn som medlem av EMBO, forteller Anne Simonsen. – Medlemskapet er en anerkjennelse av forskningsresultatene jeg og mine medarbeidere har oppnådd. Jeg gleder meg også til å ta del i, og bidra til, ulike møter og andre aktiviteter i regi av EMBO, fortsetter hun entusiastisk.

– Har du allerede påtatt deg noen oppgaver i forbindelse med medlemskapet?

– Nei, ikke ennå, forteller Simonsen. – Men, jeg har tidligere arrangert en EMBO konferanse i Autofagi i Norge (2013) og er ofte reviewer for EMBO tidsskriftene.

Norske medlemmer av EMBO

EMBO-medlemskap gis på livstid til fremragende forskere som har gitt utmerket seg med sine bidrag til biovitenskapene, inkludert 88 nobelprisvinnere som har eller har hatt EMBO-medlemskap. EMBO-medlemmer kan delta aktivt i EMBOs initiativer ved å tjene i organisasjonens råd, utvalg og redaksjon, delta i evalueringen av søknader om EMBO-finansiering, fungere som mentorer for unge forskere i samfunnet vårt og gi råd om sentrale aktiviteter.

Ti norske forskere har nådd opp og blitt utnevnt til medlemmer i EMBO:

Oslo: Erik Boye, Gareth Griffiths, Jacob B. Natvig, Kirsten Sandvig, Kirsten Skarstad, Anne Simonsen og Harald Stenmark

Trondheim: Hans Krokan, Edvard Moser og May-Britt Moser

EMBO utlysninger for yngre forskere og kvinnepris

EMBO har mange spennende utlysninger som det kan være interessant for yngre forskere å følge med på. EMBO postdoktor fellowships kan man søke om løpende gjennom året. De har også et program for Young Investigators, Installation grants, lecture grants og global Investigators. Følg også med på EBMO kurs og workshops.

EMBO har også en egen pris for kvinnelige forbilder i forskningen. Prisen er et felles initiativ fra EMBO og Federation of European Biochemical Sociations (FEBS). Målet er å fremheve viktige bidrag fra kvinnelige forskere til biovitenskapelig forskning. Vinnere av prisen er inspirerende forbilder for fremtidige generasjoner kvinner innen vitenskap. Hvert år belønnes de eksepsjonelle prestasjonene til en kvinne som jobber innen biovitenskap i Europa. Vinneren vil motta 10.000 euro, en bronsestatue og muligheten til å holde et plenumforedrag på FEBS-kongressen. Årets deadline for nominasjoner til prisen er 15. oktober.

Les mer

Av Silje M. Kile Rosseland
Publisert 7. juli 2020 14:00 - Sist endret 28. apr. 2021 13:57