English version of this page

Åpningstider og bemanning ved IMB sommeren 2020

Her følger litt praktisk informasjon om åpningstider og tilgjengelighet på sommeren.

Sommertid

Ansatte i teknisk/administrative stillinger som har arbeidsplan med sommer/vintertid har sommertid (7 timers arbeidsdag) i perioden 15. mai -14. september.

Adgang til Domus Medica

Bygget er stengt hele døgnet fra 27. juni til 2. august. Det betyr at man må bruke UiO-adgangskort og kode for å komme inn. Det vil ikke være mulig å få utstedt lånekort i denne perioden. Du må passe på å alltid ha med ditt adgangskort.

Dersom du opplever problemer med ditt adgangskort, ta kontakt med Vakt- og alarmsentralen som er bemannet døgnet rundt, året rundt.

Ekspedisjonene

Hovedekspedisjonen er delvis åpent frem til fredag 17. juli.

Fra 20. juli til 31. juli er hovedekspedisjonens tjenester stengt og hovedekspedisjonen vil kun fungere kun varemottak. I denne perioden vil henvendelser til hovedekspedisjonens epostadresse ekspedisjon@basalmed.uio.no bli besvart.

Nye søknader om tilknytning vil ikke bli behandlet. Kontakt ekspedisjon@basalmed.uio.no ved spørsmål vedrørende dette. 

Henvendelser til de lokale ekspedisjonene i fagavdelingene kan rettes til ekspedisjon@basalmed.uio.no 

Studiestøtte

Studiestøtte er bemannet hele sommeren. Ann Phung er kontaktpunkt for modul 1, modul 2 og Master i klinisk ernæring. Det vil fremgå av den enkeltes automatiske epostsvar hvilken periode de har ferie og når Ann må kontaktes. Det må påregnes noe ventetid.

Personal og HMS

Seksjon for personal og HMS er bemannet i hele juli. Henvendelser om personalsaker kan rettes til fellesadressen personal@basalmed.uio.no så vil den som er tilstede følge opp saken.

HMS-koordinator er tilstede i uke 28, 29 og 30. Eposten hms-koordinator@basalmed.uio.no kan alltid benyttes for å melde fra om HMS-saker.

Økonomi og innkjøp

Funksjonene faktura/bilagsbehandling og prosjektøkonomi vil være betjent hele sommeren. Det vil fremgå av den enkeltes automatiske epostsvar hvem andre med samme funksjon som kan kontaktes mens de er på ferie. Siden vi vikarierer for hverandre så må det påregnes noe mer ventetid i ferietiden enn ellers i året.

Innkjøpskoordinator Rita Eng  har sin siste arbeidsdag 3. juli. De som trenger bistand til innkjøp over 100.000 må kontakte seksjonssjef Trude Abelsen før 3. juli eller etter 5. august.

Intern service

Elektronisk verksted er stengt 6.-31. juli.

Mekanisk verksted er åpent hele sommeren med redusert bemanning. 

IT-avdelingen er bemannet hele sommeren og kan kontaktes på vakttelefon 22 85 12 00 eller e-post: it-hjelp@basalmed.uio.no

Foto- og grafikktjenesten er stengt 1.-31. juli.

Seksjonssjef er ikke tilstede 13. juli - 7. august.

Kommunikasjon og nettredaksjon

Instituttets kommunikasjon og nettredaksjon er ikke bemannet 29. juni - 26. juli

Pressehenvendelser og henvendelser som haster til nettredaktor@basalmed.uio.no vil bli besvart.

Testatorordningen

Testatorordningen er ikke bemannet fra 13. juli til 31. juli

Komparativ medisin

Avdeling for komparativ medisin holder åpent hele sommeren. Noe begrenset kapasitet må påregnes. Adgangsbegrensninger gjelder, og det må søkes om adgang på eget skjema. Henvendelser til komparativ@medisin.uio.no vil bli besvart hele sommeren.

Viktige telefonnummer

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: Ta kontakt på vakttelefon 228 55007 eller nødnummer 228 56666

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 1. juli 2020 17:27 - Sist endret 18. feb. 2021 17:19