English version of this page

Nytt digitalt allmøte ved IMB

IMB gjentok suksessen og arrangerte et nytt digitalt allmøte torsdag 30. april. 136 deltakere logget inn i løpet av møtet.

Skjermbilde fra konferanseverktøyet Zoom

Skjermbilde fra Zoom. Her er 50 av de som deltok på torsdag 30. april. Foto: UiO/Zoom

Instituttleder Lene Frost Andersen og administrasjonssjef Linda Teigland Helgesen inviterte på nytt til digitalt allmøte på UiOs digitale konferanseverktøy, Zoom. 

Instituttleder sendte tidligere i uken ut en kort spørreundersøkelse om hvordan vi har det under koronakrisen, og resultatet viser at vi ligner på resten av befolkningen. Vi er glad for ekstra tid med familiene våre, muligheten til å ta seg en rusletur midt på dagen og mindre pendling, men vi savner kollegaene våre, blir slitne av at alt skjer på en skjerm og vi er frustrerte over prosjekter som blir forsinket. De fleste av oss ser med andre ord frem til at alt skal bli som normalt igjen.

Digital eksamen

Det har blitt avholdt eksamen i fysiologi, ernæring og biokjemi. Kåre-Olav Steensløkken presenterte hvordan dette har blitt løst med nedstengte bygg. Dette er normalt en fem timers, skriftlig eksamen som blir avholdt i Silurveien. For å få et alternativ på plass har flere av våre ansatte har lagt ned en stor jobb.

Det ble avholdt muntlig eksamen på 30 minutter for alle de 120 kandidatene via Zoom, og eksaminator og sensor skulle vurdere innsatsen som bestått eller ikke bestått. Sensormøtene i etterkant ble også avholdt på Zoom. Resultatet ble veldig bra, takket være god planlegging og stor innsats fra mange på IMB. Ansatte fra alle avdelinger har kastet om på egne planer og lagt inn en stor dugnadsinnsats for å få dette til å bli så bra.

Digital disputas

Det er ikke bare eksamen som har blitt digital, tirsdag 28. april gjennomførte IMB sin første digitale disputas. Kandidaten var Synne-Kristin Hoffart Bøhn på Avdeling for atferdsmedisin, og medveileder var Jon Håvard Loge. Vi gratulerer kandidaten, og takker alle som har bistått for å få dette på plass. Allerede neste uke følger fire nye kandidater etter: Anna Frida Forsberg, Espen Andreas Brembo, Anna Belfrage og Sindre Lee-Ødegård.

Begrenset åpning

Dispensasjonsordningen

Denne ordningen gjelder de som utgjør nødvendig bemanning for å ivareta kritiske oppgaver. Dispensasjon gis etter søknad, og retningslinjene er gitt av UiO og Det medisinske fakultet. Ansatte kan ikke søke selv, det er nærmeste leder som må sende søknaden til sin leder, mens godkjenning gis av instituttleder.

Nærmeste leder kan gi unntak for å hente noe som er viktig for jobben, så lenge man følger smittevernregler og ikke er syk/i karantene. Denne typen besøk skal være korte og begrenses i størst mulig grad. 

Hovedregelen er fortsatt at alle som kan skal fortsette å jobbe hjemmefra. Det er viktig at alle er solidariske med hverandre og følger reglene slik at det ikke blir behov for å stramme inn reglene igjen.

Smittevernsregler og HMS

For de som har fått dispensasjon gjelder det skjerpede smittevernsregler

 • Medarbeidere bør så langt det lar seg gjøre begrense bruken av offentlig transport.
 • Tilstedeværelse må i minimaliseres; kun nødvendige aktiviteter.

Når man er i bygget

 • Håndvask bør gjennomføres umiddelbart ved inngang til bygget.
 • Vask hendene hyppig og grundig
 • Hold avstand (minimum 2 meter)
 • Ingen felles lunsj og pauser
 • «Antibac- stasjoner» på plass i bygget.
 • Oppslag for smittevern ved arbeid på lab ved relevante avdelinger.

Det vil også bli avholdt et eget smittevernskurs. Alle som skal inn i bygget, skal ta kurset så snart de har anledning og finner ledig plass. Informasjon blir sent ut på epost i løpet av neste uke.

Last ned appen Smittestopp fra FHI

Vi oppfordrer alle som skal inn i bygget å laste ned Folkehelseinstituttets smittestopp-app. Vår egen Avdeling for biostatistikk har vært med på å utvikle appen. Når vi blir flere i bygget, kan appen hjelpe oss i smittesporing dersom det skulle bli behov for det.

Renhold

Det vil bli utvidet renhold i bygget tilpasset det aktivitetsnivået som blir registrert via dispensasjonsordningen. Punkter som berøres av mange blir rengjort ofte, minimum hver dag. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at renholdsavdelingen ikke rengjør andre deler av lab/kontor enn det de normalt gjør. Det vil si at de ikke vasker labutstyr og PC. Dette må vi selv rengjøre hver dag etter bruk og ved skifte av bruker.

Ferieavvikling

Ferieavvikling vil for de fleste av oss gå som normalt. Hovedferieperioden er 1. juni – 30. september og alle ansatte har rett til inntil 3 ukers sammenhengende ferie i denne perioden. Ferien skal avtales med nærmeste leder.

Dersom situasjonen vi er i gjør at det blir behov for å endre på ferieplanene må du ta kontakt med nærmeste leder for å gjøre en ny avtale. Ferien kan utsettes til senere på året dersom det passer med driften og etter avtale med leder, men for de fleste av oss vil dette ikke være aktuelt siden høsten kan bli ekstra hektisk hvis vi får lov til å komme tilbake i bygget.

Husk at hele ferien fortrinnsvis skal avvikles i år, og maks 14 dager kan overføres til neste år. Se "Ferieavvikling: rettigheter og plikter" for mer informasjon.

Sosiale digitale aktiviteter

Linda oppfordret alle som kan til å delta i sosiale aktiviteter, og kan blant annet anbefale de følgene:

 • Meld på et lag på TirsdagsQuiz eller lage din egen Quiz med Kahoot som du deler på Zoom.
 • Utfordre kollegaer på Stolpejakt, last ned appen og sank poeng.
 • Besøkt kunstmuseer fra sofaen sammen med en kollega eller to med delt skjerm på Zoom. 
 • Inviter inn til filmkveld med Netflix party eller Zoom.
 • Mime eller tegnelek på Zoom

Hva skjer fremover og til høsten?

Lene avsluttet med å fortelle litt om hva hun vet om om hva som skal skje frem over. Dessverre er det ingen som vet så veldig mye. Alle ledere jobber med løsninger for sine ansatte, så ta kontakt med nærmeste leder dersom du har spørsmål. Instituttet planlegger for at ikke alle kan komme tilbake før sommeren. Rektor har også bedt oss om å forberede oss for digital undervisning også til høsten. Vi må med andre ord forsøke så godt vi kan å finne løsninger og være fleksible – nasjonale og lokale retningslinjer kan forandres.

Hold deg oppdatert på UiOs nettsider!

 • Oversikt over all informasjon fra Det medisinske fakultet
 • Oversikt over all informasjon fra UiO
 • UiOs spørsmål og svar om koronavirus-situasjonen oppdateres løpende
 • Oversikt over endrede administrative rutiner ved UiO
 • Det medisinske fakultet har etablert beredskapsnytt for ansatte, på epost og nett
 • Informasjon om instituttets tjenestetilbud mens bygget er stengt

For spørsmål relatert til korona-situasjonen, bruk hms-koordinator@basalmed.uio.no

Se også

Av Kyrre Vigestad
Publisert 30. apr. 2020 08:00 - Sist endret 24. nov. 2021 10:03