Kjære kolleger

Takk til alle som deltok (eller prøvde å delta) på IMBs første digitale allmøte! Det var en positiv erfaring for oss, og vi tar med oss tilbakemeldingen om at mange av dere ønsker flere av disse hvis situasjonen vedvarer.

En ekstra takk til alle dere som hjalp hverandre underveis med spørsmål mens Lene og jeg var opptatt med presentasjonen. Og til alle dere som prøvde å hjelpe oss til å bruke mute all-funksjonen ;) Vi lærer så lenge vi lever!

English version below

Hvis noen strevde med å få sin Zoom til å virke, kontakt it-hjelp@basalmed.uio.no i god tid før ditt neste møte. 

Spørsmål stilt og besvart på norsk:

SPM 1: Skal man melde inn forsinkelser for stipendiater/post docs eller blir dette automatisk forlenget når UiO er stengt?
SVAR 1: Ingen ting vil skje automatisk, og det er på ingen måte ikke gitt at alle vil få forlengelser. De som kan vente litt, oppfordres til å avvente nærmere instrukser. Akutte saker kan sendes til personalseksjonen. Rektor og universitetsdirektør antydet i intervju i dag i Uniforum at de venter på felles retningslinjer på tvers av universitetene både når det gjelder adgang til bygg for for eksempel laboratorier og forlengelser av kontrakter pga forsinkelser, og at disse vil vurderes på individuelt grunnlag, men her må vi avvente etterrettelig informasjon i linjen: https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/03/svein-stolen---inga-oppmjuking-i-tilgangen-til-lab.html 

SPM 2: Hvem skal betale denne forlengelsen? Den som stiller med pengene (NFR etc), UiO?, eller gruppelederens forskningsmidler? 
SVAR 2: UiO har opphevet kravet om 14 dagers sammenhengende fravær for at stipendiater og postdoktorer kan søke om forlengelse pga omsorg for barn. Nå er det tilstrekkelig at kandidatene har fravær i 10 dager eller mer på grunn av omsorg for barn etter at skoler/barnehager er stengt. Slike kortvarige lovpålagte forlengelser dekkes av den samme kilden stillingen ellers lønnes fra. Øvrige forlengelser av kontrakter pga manglende progresjon etter stengt bygg vet vi foreløpig ikke mer om, men håper å få noen signaler snarlig. Se også svar 1.

SPM 3: Kommer vi å kunne spare flere feriedager en før til neste år?
SVAR 3: Vi har ingen informasjon som tyder på det. Ferieloven er uendret.

SPM 4: Kan årshjulet oppdateres med nye frister når det foreligger?
SVAR 4: Årshjulet skal oppdateres med nye frister når det foreligger, vi skal sørge for at det er oppdatert senest mandag neste uke. Beklager at vi nå ligger litt bakpå.

Øvrige kommentarer

Det er dialog mellom instituttleder og dekanatet om viktigheten av enhetlige retningslinjer for adgang til laboratorier og fasiliteter mellom UiO og OUS, så langt det er mulig og hensiktsmessig. Vi avventer signaler om kort tid.


Comments for the English version

We’re sorry that the original link did not work, we know that some of you were not able to attend because of this. You will find the presentation attached – and here’s a good excuse to contact a colleague!

Questions in English

Q1: is it possible to order something before Easter?
A1: Yes you can order what you will need for your planned activities so that you can continue your projects as soon as the building opens without further delays. While the building is closed all deliveries are taken care of by the main reception desk and stored at the correct temperature when needed. For placing orders contact your usual local contact person for orders (see overview here). For questions about expected deliveries you can contact the main reception at ekspedisjon@basalmed.uio.no

Q2:  IT support in general: levels of responsiveness and helpfulness. For example: the current solution for accessing journal is arcane and slow. One needs to remote desktop (very slow) and browse the journal. then somehow retrieve journal file from remote desktop to local machine. We need more flexible solution (for example VPN) from USiT.
A2: For all IT-related questions, please contact it-hjelp@basalmed.uio.no For this specific case: Try accessing the journals through EZproxy:
English: https://www.ub.uio.no/english/using/remote-access.html
Norwegian description: https://www.ub.uio.no/bruk/ub-tilgang-hjemmefra.html


Forslag til fellesaktiviteter

 • Many employees said yes to collective efforts and a web page with tips for us all.
 • Digital karaoke, who will be the first to invite us all? Evelyn Voss?
 • A UiO bake off, perhaps?
 • Silent disco

Nyttige tips

 • 3 good advice from WHO: Be smart, be safe, be kind!
 • Arrange regular collective zoom coffee breaks
 • Start your day with a little walk «to work»!
 • Prøv SLACK som kollektivt verktøy 
  • Jon Ingvar Wedvang fra IT svarer:
   "Chat-systemene er tallrike og flesteparten av dem fungerer bra, også Slack. De anbefalte plattformene fra UiO/USIT er Mattermost og/eller Teams.  IT-avdelingen bruker Mattermost i fag-chat mot USIT og Teams i chat med brukere. Begge plattformene fungerer bra, men holder en knapp på Teams i lokalmiljøet siden dette er Microsoft-programvare som mange allerede kjenner godt.  Jo færre plattformer i bruk, jo enklere for brukere å bli fortrolige med verktøyene."
 • Special thanks to Simon Lergenmuller and associates for accumulating and sharing plenty of tips on how to enjoy life from home: https://docs.google.com/document/d/1AYwmbNjOtxpeyNDOCN70URoWOZa0omqXzv5vjEh6G_o/edit?usp=sharing
Av Linda T. Helgesen
Publisert 1. jan. 2020 00:00 - Sist endret 3. apr. 2020 21:31