English version of this page

IMB minnes Erlend A.Nagelhus

Vår kjære kollega Erlend A. Nagelhus gikk bort fredag 10. januar 2020. Våre tanker og dypeste medfølelse går til hans familie og nærmeste.

Professor Erlend A. Nagelhus

Professor Erlend A. Nagelhus

Foto: Privat

Instituttet er i stor sorg etter beskjeden om at Erlend døde brått på en skitur i Sørkedalen fredag 10. januar. Erlend hadde vært med på en to-dagers samling for forskningsgruppeledere på Soria Moria samme dag. Erlend A. Nagelhus ble 53 år gammel.

Han var en verdensledende forsker innen sitt felt med et stort nettverk, og en stor ressurs for mange. Han var var høyt verdsatt kollega, og det er mange som kjente Erlend gjennom hele eller deler av hans karriere.

Et stort savn og tap

Vi har mistet en betydningsfull forsker, underviser og kollega som gjennom mange år satte sitt preg på instituttet med sin fremragende forskning, men også som en viktig bidragsyter til fellesskapet, både som seksjonsleder og undervisningsleder. 

Vi har mistet en leder som ville faget sitt så vel, som så og lyttet til andre mennesker, og som alltid var klar til å bistå. Han var en raus leder som var opptatt av fellesskapet. En leder som ville det beste for sine studenter, om det var medisinerstudenter, stipendiater eller postdok’er.

Yrkesvalg

Erlend tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1993. Doktorgraden ble tatt samme sted i 1998, ved Anatomisk institutt. Han ble autorisert lege i 2000.

Etter embetseksamen hadde han sin arbeidsplass ved forskjellige institutter ved Det medisinske fakultet, UiO, og ved nevrologiske avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Årene 2007 til 2009 tilbrakte han som research fellow ved Center for Translational Neuromedicine, Department of Neurosurgery, University of Rochester Medical Center, New York.

Tilbake fra USA ble Erlend gruppeleder ved Norsk senter for molekylær medisin.

Fra 2009 var han leder av Letten-senteret ved Institutt for medisinske basalfag og fra 2013 var han professor i fysiologi samme sted.

Erlend ledet forskningsgruppen ved Lettensenteret med rundt 20 ansatte forskere.  

Forskningsbidrag

Nedenstående tekst er utdrag fra nominasjonen av Erlend til Det Norske Videnskaps-Akademi, som var sendt inn for avstemming i år signert May-Britt Moser, Jon Storm-Mathisen og Lars Walløe: 

"Erlend Nagelhus forskningsbidrag kan grupperes under tre overskrifter:

  • lokalisering av vannkanaler i gliaceller i sentralnervesystemet
  • lokalisering av kaliumkanaler i de samme cellene
  • modeller for vanntransport i sentralnervesystemet

...

Hva kan Erlend Nagelhus gjøre for Akademiet?

Etter at Erlend Nagelhus i 2013 ble professor i fysiologi, har han nedlagt betydelig arbeid for institusjonen og faget, blant annet for undervisningen i fysiologi, en innsats som går langt ut over det som kan tjene hans egen forskning eller forskningen til hans medarbeidere. Denne innsatsen gjør det sannsynlig at han i fremtiden også vil kunne bidra i Akademiets arbeid.

På det forskningsfeltet der Erlend Nagelhus og hans gruppe arbeider, er han uten tvil blant verdens ledende forskere.  Han vil bli et meget fortjent medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi."

...

Vi er mange som takker Erlend for alt han har bidratt med. Nå er det opp til oss som er igjen å sikre at vi gjør alt vi kan for å ivareta den vitenskapelige arven etter Erlend og forvalte den til det beste for fellesskapet.

Lene F. Andersen

Instituttleder ved IMB

 

Av Eyrun Thune
Publisert 23. jan. 2020 15:10 - Sist endret 25. feb. 2020 14:23