English version of this page

Til minne om Per Andersen

Per Oskar Andersen døde hjemme 17. februar, 90 år gammel. Norge har mistet en av sine fremste hjerneforskere, universitetet har mistet en fremragende kollega, forsker og lærer.

Portrett av professor Per Andersen.
Professor Per Andersen. Foto: G.F. Lothe/UiO

Universitetet i Oslo er verdensledende innen hjerneforskning, og Per Andersen har vært en betydelig grunn til at universitetet har denne posisjonen. 

Han var del av det som ble kjent som Osloskolen i nevroanatomi og gjennom dette miljøet bidro han til flere banebrytende forskningsresultater. Særlig vakte hans grunnforskning på hjernens mekanismer internasjonal oppmerksomhet.

I beskrivelsen av hans medlemskap i The Royal Society sies det ganske enkelt: 

«His discoveries have shaped our understanding of neural circuitry.»
The Royal Society 


Per Andersen var professor i fysiologi ved Institutt for medisinske basalfag og hans studier av nevroner og nevrale nettverk involvert i læring og hukommelse har gitt oss en lang liste med forskningsgjennombrudd. Han støttet og oppmuntret yngre forskere, og det er en imponerende rekke av han tidligere PhD-studenter som fortsatte med studier av hjernen:

  • Nobelprisvinnerene Edvard Moser og May-Britt Moser (NTNU)
  • Jahreprisvinneren, professor Terje Lømo (hjerneforsker, UiO)
  • Professor Leif Gjerstad (overlege i nevrologi, OUS)
  • Professor Iver Langmoen (overlege i nevrokirurgi, OUS)
  • Professor Gyo-Yuan Hu (hjerneforsker, Shanghai)
  • Professor Johan F. Storm (hjerneforsker, UiO)
  • Dr. Øivind Hvalby (hjerneforsker, UiO)
  • Professor Ole Paulsen (hjerneforsker, Cambridge University, UK)
  • Professor Morten Raastad (hjerneforsker, Emory University, USA)
  • Dr. Vidar Jensen (hjerneforsker, UiO)

Disse kommer i tillegg til en rekke andre hjerneforskere som nå jobber videre på universiteter i hele verden, og flere av dem er siden blitt ledere i sine felt. Han var også lærer for over fem tusen medisinerstudenter. Blant dem som ble inspirert til nevro-anatomisk forskning var professorene Jon Storm-Mathisen, Ole Petter Ottersen, og Niels Chr. Danbolt..

«En epoke i hjerneforskningen er over.»
Jon Storm-Mathisen

Andersen hadde også nær kontakt og samarbeid med en lang rekke verdensledende hjerneforskere, bl.a. nobelprisvinnarene Sir John Eccles, Paul Greengard, John O'Keefe, Erik Kandel og Bert Sakmann.

Han var kjent som en dyktig og inspirerende formidler og han levendegjorde kunnskap om hjernen for alle gjennom NRK.

Per Andersen mottok svært mange priser og utmerkelser, og han er en av svært få utlendinger som har blitt innvalgt til National Academy of Sciences (USA) og The Royal Society (UK, eneste norske medlem). Han mottok også St Olavs Orden, og hadde flere æresdoktorater.

Tankene går til familien – til Kari som i alle år stod trofast ved Pers side.

Per Andersen ble begravet fra Haslum krematorium den 26. februar. 

 

Av Kyrre Vigestad
Publisert 27. feb. 2020 16:32 - Sist endret 17. juni 2020 17:03