Marie Spångberg-prisen til Maria Skytioti

Tidligere stipendiat Maria Skytioti i Maja Elstads forskergruppe er tildelt Marie Spånberg-prisen for 2020 for en artikkel som ble skrevet som del av doktorgraden. IMB gratulerer!

Photo: Ilias Zilakos, UiO

Fra Legeforeningens begrunnelse:

"Marie Spångberg-prisen er opprettet for å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats. I 2020 går denne prisen til Maria Skytioti, som førsteforfatter på artikkelen Internal Carotid Artery Blood Flow Response to Anesthesia, Pneumoperitoneum, and Head-up Tilt during Laparoscopic Cholecystectomy. Anesthesiology (2019) som er en del av introduksjonen av ny teknologi og nye behandlingsmetoder innen kirurgi."

Les Maria Skytiotis egen presentasjon av artikkelen på forskersonen.no

Publisert 2. des. 2020 14:06 - Sist endret 2. des. 2020 14:06