Syv forskere ved IMB tildeles midler

I alt 20 prosjekter ved Det medisinske fakultet fikk i desember 2019 tildelt forskningsstøtte fra Norges forskningsråd. De syv forskerne ved IMB har fått støtte fra programmene FRIPRO, Unge forskertalenter og BEDREHELSE.

Fem forskere stilt opp foran utsikt over Oslo

Anne Spurkland, Rune Enger, Lene Frost Andersen, Marit Veierød og Hesso Farhan samlet på en gruppeledersamling på Soria Moria i januar. Jukka Corrander og Hilde Brekke var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: UiO.

Beskrivelse av programmene

FRIPRO

En åpen, nasjonal konkurransearena innenfor alle fag. Midlene gis til grunnleggende, grensesprengende forskning. Prosjektideene kommer fra forskerne selv.

BEDREHELSE

Helseforskning som kan danne grunnlag for nye og effektive nasjonale tiltak som er helsefremmende og forebyggende. Målet er bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet innen helse. 

Unge forskertalenter

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og gir støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Det er krav knyttet til prosjektleders alder og erfaring.Oversikt forskningsstøtte

Fordeling av midlene

FRIPRO: fem prosjekter

FRIPRO og Unge forskertalenter: ett prosjekt

BEDREHELSE: ett prosjekt

FRIPRO 

Lene Frost Andersen: Towards a healthy and sustainable diet in Norway - The NOR-Eden Project.

Lene Frost Andersen om prosjektet:

- The SDGs in Norway with the largest challenges are connected to the food system. The Norwegian Action Plan for Nutrition has pinpointed SDG goals #2, #3, and #12 as important goals for Norwegian actions towards alignment of health and sustainability. Results from the NOR-Eden project will inform policy and public health actions, and thereby facilitate the Norwegian Government’s effort to comply with their commitments to the UN SDGs and the Paris Agreement. The guidelines developed as part of the current project and the experiences from dialogues with the municipalities will also inform how to continue dialogue and partnership with different stakeholders and policymakers on how to tackle the challenges of tomorrow, at all levels of society, from government, communities to local schools, retailers and consumers.

Jukka Corander: Causal inference and discovery for the microbiome (CARDAMOM).

Jukka Corander om prosjektet:

- CARDAMOM will enable causal discovery and inference for the microbiome by developing novel statistical tools relying on advanced modeling and computation, combined with biological and epidemiological expertise. We will develop methods for high-dimensional likelihood-free inference to enable predictions and causal quantification from dynamical microbiome system models based on data. The new tools will be disseminated via the ELFI software platform (www.elfi.ai), which is an internationally leading open-source software project on enabling inference for simulator-based models. CARDAMOM will also generate pediatric nasopharyngeal microbiome cohort data and apply the developed tools to significantly advance our understanding about the microbial ecosystem dynamics and the consequences of clinical interventions, such as vaccination and antibiotic treatment.

Hesso Farhan: Establishing a role for LTK as a regulator of the proteostasis network in response to folded proteins.

Anne Spurkland: Fine-tuning of adaptive immunity: Signalling in experienced T cells.

Anne Spurkland om prosjektet:

- Vårt tilpassede immunforsvar er avgjørende for god helse. Erfarne T-celler blir værende i kroppen i mange år, og er klare til å reagere raskt. I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan det tilpassete immunforsvaret blir regulert. Vi vil studere hvordan informasjonsoverføring foregår i erfarne T-celler, og hvordan det skiller seg fra informasjonsoverføring i naive T-celler. Resultatet av studien kan brukes til å utvikle bedre måter å behandle pasienter med autoimmune sykdommer og kreft på.

Marit Veierød: Prognostic factors in cutaneous melanoma - towards a more personalized risk stratification.

Marit Veierød om prosjektet:

- Cutaneous melanoma is the most aggressive and lethal form of skin cancer, and Norway is ranked third worldwide in melanoma incidence, mortality and disability-adjusted life years. The project will contribute to better understanding of prognostic factors in melanoma, and improved patient risk stratification to guide clinical management and follow-up after diagnosis of melanoma.

FRIPRO og unge forskertalenter

Rune Enger: What is the role of astroglial calcium signaling in hippocampal memory encoding?

Rune Enger om prosjektet:

- I prosjektet skal jeg forsøke å kartlegge rollen gliacellene spiller i hukommelsen. Ved mikroskopi av hjernen til våkne mus som navigerer i virtuell virkelighet, vil jeg undersøke om gliacellene aktiveres på en spesifikk måte, og hvorvidt de samme gliacellene reaktiveres når minnene flyttes fra korttids- til langtidsminnet. Jeg ønsker også å stimulere gliacellene og se om dette kan bedre minnefunksjonen.

BEDREHELSE

Hilde Brekke: The reset hypothesis - fact or fiction? Are the favorable effects of breastfeeding on cardiometabolic risk factors mediated via weight loss?

Hilde Brekke om prosjektet:

- Formålet med den kliniske studien er å finne ut om amming leder til forbedrede risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer utover de forbedringene som vektnedgang gir. I studien randomiseres kvinner til a) ammeveiledning utover det vanlige b) vektreduksjon ved kostbehandling c) begge behandlingene d) vanlig oppfølging. Studien vil gi svar på hvordan vi i framtiden best kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer hos kvinner som har født barn.

Av Eyrun Thune
Publisert 15. jan. 2020 10:14 - Sist endret 15. jan. 2020 11:03