English version of this page

Tjenestetilbudet ved IMB mens UiO er stengt

Instituttets støttefunksjoner ivaretas så langt det er mulig. Nedenfor finner du informasjon om hvilket tjenestetilbud instituttets tekniske og administrative støtteenheter tilbyr under stengingen.

Vi viser for øvrig til UiOs nettsider med informasjon om Korona-situasjonen ved UiO.

Dersom du ikke får svar på dine spørsmål om korona-situasjonen der, ber vi deg benytte hms-koordinator@basalmed.uio.no 

Flere av de ansatte har behov for å kunne planlegge samtaler og digitale møter fordi hjemmekontorsituasjonen må koordineres mht. at barn og partner også har hjemmeskole og -kontor. Noen jobber til dels på andre tider av dagen enn i kjernetiden for å få dette til. Det anbefales derfor å ta kontakt på epost og avtale tidspunkt dersom man har behov for dialog med ansatte.

Økonomiseksjonen

Økonomiseksjonen ivaretar alle normale funksjoner mens UiO er stengt. Faktura- og bilagsbehandling blir løpende ivaretatt. Det samme gjelder timelønn, og begge forskningsadministratorene våre jobber hjemmefra.

Alle prosjektøkonomene jobber i hjemmekontor og kan kontaktes på epost. De avholder møter med prosjektledere på Teams, Zoom eller Skype ved behov. Her er det litt ulike digitale forutsetninger, men alle kan bruke minst èn av disse løsningene.

Innkjøpskoordinator Rita Eng jobber redusert i uke 13 og 14 i hjemmekontor, og kan også kontaktes på epost.

https://www.med.uio.no/imb/om/organisasjon/adm/okonomi/

Seksjon for personal og HMS

Seksjon for personal og HMS er bemannet som vanlig fra hjemmekontor.

Ledere med personalansvar som har ansatte som har oppstart mens UiO holder stengt, bes kontakte sin personalrådgiver så raskt som mulig for planlegging og tilrettelegging.

Henvendelser om personalsaker kan rettes til fellesadressen personal@basalmed.uio.no. Du kan også ta direkte kontakt med saksbehandler på mail eller telefon:

Seksjon for studiestøtte og administrative fellestjenester

Alle i seksjonen er utstyrt til å kunne jobbe hjemmefra og kan ivareta sine arbeidsoppgaver. De kan kontaktes på epost eller på digitale møteplattformer.

  • Bestillinger og fakturabehandling fortsetter som vanlig. Kontakt din lokal bestiller for å legge inn bestillinger. Spørsmål vedr. om varer som er bestilt, er mottatt rettes til ekspedisjon@basalmed.uio.no     
  • Hovedekspedisjonen er bemannet med en ansatt hver dag kl. 9-15 under hele perioden med stengt bygg. Dette er kun for fysisk mottak og lagring av varer. Alle andre henvendelser håndteres per e-post til ekspedisjon@basalmed.uio.no 
  • Kommunikasjon/nettredaksjon er bemannet og skal som tidligere kontaktes på nettredaktor@basalmed.uio.no
  • Studiestøtte har for tiden en større arbeidsbelastning enn vanlig. Man bør forvente noe lenger svartid for saker som ikke er knyttet til det pågående arbeidet med omgjøring til digital undervisning og alternative eksamensformer V2020.

Seksjon for intern service

IT-avdelingen

Instituttets IT-medarbeidere og AV-støtte er operative hjemmefra og følger opp alle saker som kommer inn på IT-hjelp@basalmed.uio.no  

Både IT og AV er tilgjengelig for fjernhjelp etter henvendelse på fellesmailen, men det er dessverre strenge restriksjoner for hva de kan bistå med fysisk av smittevernhensyn. IT-personell er klassifisert som kritisk personell for å ivareta IT-nett og kritisk kommunikasjon. Det tilbys av smittevernhensyn ikke fysisk bistand i hjemmet eller på arbeidsplassen, men digital veiledning. Ved behov for bistand til å sette opp PC’er eller skru på avslåtte PC’er, ber vi dere bruk fellesmailen.

Foto- og grafikktjenester

Arbeider hjemmefra med oppdrag som ikke krever fysisk tilstedeværelse, bl.a. tegneoppdrag. Det foretas ikke oppsøkende virksomhet for å ta bilder. Gunnar Lothe har siste arbeidsdag 31. mars da han blir pensjonist, men Carina er tilgjengelig på epost.

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/foto/imb/index.html

Mekanisk verksted og elektronikkverkstedet

Verkstedene er naturligvis avhengige av adgang til sine arealer for å gjøre ordinære oppgaver, men arbeider etter beste evne hjemmefra med tegning og oppfølging av saker som kommer inn. Ingen oppgaver utføres fysisk på verkstedet. En person er i beredskap og kan komme inn på kort varsel i tilfelle kritisk oppgave. Alle forespørsler utenom bestillinger på nettskjema, stilles til verkstedleder Knut Rekdahl, tilgjengelig på telefon og epost.

https://www.med.uio.no/imb/personer/adm/knutare/index.html

Seksjonsleder Torgeir Kvernstuen

Arbeider fortrinnsvis hjemmefra, men reiser inn til DM ved kritiske behov, etter avtale med instituttleder.

Avdeling for komparativ medisin

Avdelingen er bemannet for å opprettholde god helse og dyrevelferd for dyrene. Dyrepleiere og veterinærer kan kontaktes via telefon og epost som vanlig.

Forskere har adgang til avdelingen kun etter forhåndsgodkjenning av instituttleder og på bestemte vilkår.

Terminerings- og separeringsrequester blir utført. Andre requester kan ikke påregnes utført, eller det må påregnes ventetid. Ekstern bestilling av dyr er foreløpig stoppet.

Av Kyrre Vigestad
Publisert 24. mars 2020 15:50 - Sist endret 18. feb. 2021 17:12