English version of this page

Åpningstider og bemanning ved IMB i påsken 2021

Her følger litt praktisk informasjon om åpningstider og tilgjengelighet i påsken.

Domus Medica

Arbeidstid i påsken

Ansatte i Staten har fri fra kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag i den grad arbeidsforholdene tillater det.

For øvrig er følgende dager fridager i påsken: skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. og 2. påskedag. I år gjelder dette 1.-5. april.

Adgang til Domus Medica

Bygget er fra tidligere stengt hele døgnet. Man må bruke UiO-adgangskort og kode for å komme inn.

Dersom du opplever problemer med ditt adgangskort, ta kontakt med Vakt- og alarmsentralen som er bemannet døgnet rundt, året rundt.

Ekspedisjonene

Hovedekspedisjonen ved IMB er åpen 9-15 fra 29. til 31. mars. Varemottak utføres i hovedekspedisjonen.

De lokale ekspedisjonene har redusert bemanning hele påskeuken. 

Studiestøtte

Studiestøtte har redusert bemanning 29.-31. mars. 

Personal og HMS

Personalseksjonen er betjent 29. og 30. mars (ikke bemannet 31. mars) Kontakt personal@basalmed.uio.no for alle henvendelser.

Eposten hms-koordinator@basalmed.uio.no vil bli betjent ved behov.

Økonomi og innkjøp

Det er redusert bemanning i påsken. 

Faktura og bilag er bemannet 29.- 30. mars. 

Forskningsadministrator er tilstede 29 - 30. mars.

Prosjektøkonomi er ikke tilgjengelige i påskeuka, men henvendelser som ikke kan vente til etter påsken kan rettes til Andrea Sembenini 29. og 30. mars. 

Intern service

Elektronisk verksted er er bemannet 29.-31. mars.

IT-avdelingen er bemannet alle arbeidsdagene i påsken (1.-5. april) og kan kontaktes på vakttelefon 22 85 12 00 eller e-post: it-hjelp@basalmed.uio.no

Fototjenesten er bemannet 29.-31. mars.

KPM

Seksjon for komparativ medisin holder åpent som vanlig 29. -31. mars.

De ansatte prioriterer å utføre burskift og tilsyn på dyrene. Vi ber dere derfor påregne noe ekstra tid i forhold til utførelse av requester.

Brukerne kan lage utsendingsrequest til DU-007 mandag – onsdag 29.- 31 mars. Vi minner også om at ingen requester vil bli utført på de røde dagene (1. – 5. april) på grunn av redusert antall personale på jobb. 

Adgangsbegrensninger gjelder, og det må søkes om adgang på eget skjema.

Viktige telefonnummer

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: Ta kontakt på vakttelefon 228 55007 eller nødnummer 228 56666

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 

Publisert 25. mars 2021 18:09 - Sist endret 26. mars 2021 11:01