English version of this page

Åpningstider og bemanning ved IMB sommeren 2021

Her følger litt praktisk informasjon om åpningstider og tilgjengelighet på sommeren.

Det må generelt påregnes lenger svartid og lenger saksbehandlingstid over hele sommeren.

Fasade Domus Medica

Fasade Domus Medica

Sommertid

Ansatte i teknisk/administrative stillinger som har arbeidsplan med sommer/vintertid har sommertid (7 timers arbeidsdag) i perioden 15. mai -14. september.

Adgang til Domus Medica

Bygget er stengt hele døgnet fra 27. juni til 2. august. Det betyr at man må bruke UiO-adgangskort og kode for å komme inn. Det vil ikke være mulig å få utstedt lånekort i denne perioden. Du må passe på å alltid ha med ditt adgangskort.

Dersom du opplever problemer med ditt adgangskort, ta kontakt med Vakt- og alarmsentralen som er bemannet døgnet rundt, året rundt.

Hovedekspedisjonen

Hovedekspedisjonen er stengt fra 5. til 31. juli. I denne perioden er  hovedekspedisjonens tjenester stengt og hovedekspedisjonen vil kun fungere som varemottak.

Det utstedes ikke lånekort, adganger og nøkler. Søknader om tilknytning blir behandlet fra 2. august. 

Henvendelser til hovedekspedisjonens epostadresse ekspedisjon@basalmed.uio.no vil ikke bli besvart før 2. august.

Studiestøtte

Studiestøtte er bemannet hele sommeren med en vikar. Stine Sandness er kontaktpunkt for modul 1, modul 2 og Master i klinisk ernæring. Det vil fremgå av den enkeltes automatiske epostsvar hvilken periode de har ferie og når Stine må kontaktes. Det må påregnes lenger svartid.

Personal og HMS

Seksjon for personal og HMS er bemannet i hele juli. Henvendelser om personalsaker kan rettes til fellesadressen personal@basalmed.uio.no så vil den som er tilstede følge opp saken.

HMS-koordinator er tilstede frem til uke 29. Eposten hms-koordinator@basalmed.uio.no kan alltid benyttes for å melde fra om HMS-saker.

Innkjøp

Instituttets innkjøpskoordinator er tilstede hele sommeren. Fagrekvirenter og innkjøpere informerer sine egne grupper om hvordan bestillinger håndteres i deres fravær. 

Økonomi og forskningsadministrasjon

Det vil være redusert bemanning i økonomiseksjonen fra 15. juni til 15. august, og det må det påregnes mer ventetid enn ellers.

Fra 19.-30. juli (uke 29-30) har samtlige prosjektøkonomer ferie, men for helt akutte problemer som ikke kan vente vil vi ha en beredskap. Prosjektøkonomene vikarierer for hverandre i de øvrige sommerukene, og det vil fremgå av den enkeltes automatiske epostsvar hvem som kan kontaktes.

Forskningsadministrasjonen vil være tilgjengelige hele sommeren, bortsett fra 19.-23. juli (uke 29).

Det er gjennomgående, men redusert bemanning for behandling av reiserefusjoner og utlegg i hele sommer.

Intern service

Elektronisk verksted er stengt 19. juli -09. august.

Mekanisk verksted holder stengt 19. juli -09. august. 

IT-avdelingen er bemannet hele sommeren og kan kontaktes på vakttelefon 22 85 12 00 eller e-post: it-hjelp@basalmed.uio.no

Foto- og grafikktjenesten er stengt 19 juli.- 1. august. Er åpen 02. august -08. august. Stengt 09. august -15.august

Seksjonssjef er ikke tilstede perioden 12. juli - 18 juli og 26. juli - 16. august.

Kommunikasjon og nettredaksjon

Instituttets kommunikasjon og nettredaksjon er ikke bemannet i juli.

Pressehenvendelser og henvendelser som haster til nettredaktor@basalmed.uio.no vil bli besvart.

Testatorordningen

Testatorordningen er bemannet hele sommeren.

Komparativ medisin

Seksjon for komparativ medisin holder åpent hele sommeren. Noe begrenset kapasitet må påregnes. Adgangsbegrensninger gjelder, og det må søkes om adgang på eget skjema. Henvendelser til komparativ@medisin.uio.no vil bli besvart hele sommeren.

Viktige telefonnummer

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: Ta kontakt på vakttelefon 228 55007 eller nødnummer 228 56666

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 

Publisert 29. juni 2021 19:14 - Sist endret 7. juli 2021 09:27