English version of this page

Åpningstider og bemanning ved IMB sommeren 2022

Her følger litt praktisk informasjon om åpningstider og tilgjengelighet sommer 2022.

Arbeidstid om sommeren

Ansatte i teknisk/administrative stillinger som har arbeidsplan med sommer/vintertid har sommertid (7 timers arbeidsdag) i perioden 15. mai -14. september. 

Adgang til Domus Medica

Domus Medica på GaustadFra mandag 27. juni til fredag 5. august må du bruke UiO-adgangskort og kode for å komme inn i bygget.

Dersom du opplever problemer med ditt adgangskort, ta kontakt med UiOs døgnbemannede Vakt- og alarmsentralen.

Ekspedisjonene

Hovedekspedisjonen ved IMB er åpen 9-15 hele sommeren med unntak av 11.-15. juli (uke 28). Varemottak utføres i hovedekspedisjonen i hele juli (inkludert uke 28).

De lokale ekspedisjonene har redusert bemanning. Det  vil fremgå av den enkeltes automatiske epostsvar når de har ferie og hvem som kan evt. kontaktes.

Studiestøtte

Studiestøtte er ikke bemannet i perioden 4.-29. juli. 

Personal og HMS 

Seksjon for personal og HMS er bemannet i hele sommer, bortsett fra 8.-12. august. Henvendelser om personalsaker kan rettes til fellesadressen personal@basalmed.uio.no så vil den som er tilstede følge opp saken.

Merk at vi har redusert bemanning hele sommeren, og at henvendelser derfor kan ta noe lengre tid å besvare.

HMS-koordinator er fraværende 4.-30. juli. Eposten hms-koordinator@basalmed.uio.no kan alltid benyttes for å melde HMS-saker.

Økonomi og innkjøp 

Det vil være redusert bemanning i Økonomiseksjonen fra 15. juni til 15. august, og det må det påregnes mer ventetid enn ellers.

Fra 18. til 29. juli (uke 29-30) er det ingen prosjektøkonomer på jobb, men for helt akutte problemer som ikke kan vente vil vi ha en beredskap. Prosjektøkonomene vikarierer for hverandre og håndterer tidskritiske oppgaver i de øvrige sommerukene. Det vil fremgå av den enkeltes automatiske epostsvar hvem som kan kontaktes.

Forskningsadministrasjonen vil være tilgjengelig hele sommeren.

Det er gjennomgående, men redusert bemanning (og lengre ventetid) for behandling av reiserefusjoner og utlegg i hele sommer.

I perioden 15.-31. juli vil ingen oppdrags- og timelønnskontrakter godkjennes av BDM. De må vente til august. 

Kommunikasjon og nettredaksjon

Instituttets kommunikasjon og nettredaksjon er ikke bemannet i juli.

Pressehenvendelser og henvendelser som haster til pressekontakt@medisin.uio.no vil bli besvart.

Testatorordningen

Testatorordningen er bemannet hele sommeren.

Komparativ medisin

Seksjon for komparativ medisin holder åpent hele sommeren. Noe begrenset kapasitet må påregnes. Adgangsbegrensninger gjelder, og det må søkes om adgang på eget skjema. Henvendelser til komparativ@medisin.uio.no vil bli besvart hele sommeren.

Intern service

Mekanisk verksted stengt 4.-22. juli

Elektronikkverkstedet stengt 11. juli - 5. august

Fototjenesten er ikke bemannet uke 28, 30, 32 og 34, bortsett fra mandag 11. juli.

Seksjonssjef SIS, Torgeir ferie 11. juli - 5. august

IT-avdelingen er bemannet alle arbeidsdagene i sommer, men med noe redusert kapasitet. De kan kontaktes på vakttelefon 22 85 12 00 eller e-post: it-hjelp@basalmed.uio.no

KPM 

Avdeling for komparativ medisin holder åpent hele sommeren. Noe begrenset kapasitet må påregnes.

Det er planlagt oppussing av kontorer, korridorer og personalgarderobe. Vi gjør oppmerksom på at leverandørene har begrensninger på leveranse av dyr om sommeren. Nærmere info om dette blir gitt pr. email.

Henvendelser til komparativ@medisin.uio.no vil bli besvart som vanlig hele sommeren.

Adgangsbegrensninger gjelder, og det må søkes om adgang på eget skjema.

Viktige telefonnummer

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral UiO: Ta kontakt på vakttelefon 228 55007 eller nødnummer 228 56666

Giftinformasjonen: 22 59 13 00 

Publisert 23. juni 2022 10:29 - Sist endret 24. juni 2022 10:45