Risikovurdering av arbeid i laboratorium

Risikovurdering innebærer å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko og å identifisere tiltak som kan redusere risikoen. Arbeid som utføres i laboratorium skal risikovurderes.

Vurderingen foretas før arbeidet igangsettes, og oppdateres ved behov.

Leders oppgaver

  • Leder skal delta på risikovurderingen og sørge for at minst en ansatt som utfører det farlige arbeidet også deltar.
  • Leder skal ta verneombudet med på råd ved planlegging, gjennomføring og oppfølging.
  • Leder henter inn bistand fra støttespillere ved behov, dette kan være en representant for Eiendomsavdelingen, bedriftshelsetjenesten eller annen nødvendig kompetanse.

Mal for risikovurdering

Fellesområde for prosedyrer

På IMB er det etablert et fellesområde hvor alle gruppeledere har tilgang. Her kan risikovurderte prosedyrer lagres slik at de kommer til nytte for flere forskningsgrupper.

Hvis du har spørsmål om fellesområdet kan HMS-koordinator kontaktes.

Publisert 5. mars 2014 13:04 - Sist endret 1. des. 2017 09:22