English

Elektronikkverkstedet (IMBELVRK)

Postadresse Postboks 1104 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 510102

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Authen, Bjarne +47 22851492 +47 99706139 (mob) bjarne.authen@medisin.uio.no Innkjøp, Elektronikk, Innkjøper, Brannvern, Service, EAGLE