English version of this page

Mekanisk verksted

Mekanisk verksted utfører konstruksjon og design av produkter samt en rekke finmekaniske tjenester. Verkstedet er en serviceenhet for instituttets primærvirksomheter, men har også samarbeid med eksterne aktører.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1112 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo Stedkode: 510103