English version of this page

Mekanisk og elektronisk verksted

Mekanisk verksted utfører konstruksjon og design av produkter samt en rekke finmekaniske tjenester. Verkstedet er en serviceenhet for instituttets primærvirksomheter, men har også samarbeid med eksterne aktører.

Verkstedene ved IMB har igjen åpnet opp for mer normal drift etter nedstengningen vi har hatt i forbindelse med COVID-19. Men for å opprettholde riktig smittevern er det noen forandringer i forhold til før utbruddet.

Dørene inn til verkstedene kommer i utgangspunktet til å være stengt. Henvendelser og spørsmål skal formidles gjennom epost eller telefon.

Ved spørsmål om hva verkstedet kan hjelpe deg med, ta kontakt med Knut Rekdahl.

Apparater/enheter/utstyr/etc. som skal leveres til verkstedene skal desinfiseres før overlevering. Utstyr som leveres fra verkstedene vil også være desinfisert før overlevering.

Vi vil kunne ha noe lengere responstid enn i normale tider. For at vi skal kunne hjelpe dere så raskt og godt som mulig er det bra hvis henvendelsene kommer med så mye relevant informasjon som mulig.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1112 Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13050521 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 510103 Vortex, FS m.m.