Ansatte - Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Listen inneholder 22 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Asgari, Fatemeh Postdoktor fatemeh.asgari@medisin.uio.no
Bjørnstad, Herman Stipendiat herman.bjornstad@medisin.uio.no
Borges Rau Steuernagel, Carolina Postdoktor c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Boye, Turid Birgitte Professor II +47 22851019 t.b.boye@medisin.uio.no
Breivik, Jarle Avdelingsleder/Professor +47 22851114 +47-41441985 (mob) jarle.breivik@medisin.uio.no
Dalum, Helene Seljenes Stipendiat 90648178 h.s.dalum@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Mental helse, Atferd
Egenberg, Herman Escher Stipendiat +47 45219089 h.e.egenberg@medisin.uio.no
Finset, Arnstein Professor +47 22851435 arnstein.finset@medisin.uio.no
Hem, Erlend Professor II +47 95730355 (mob) erlend.hem@medisin.uio.no
Kirkøen, Jannicke Vitenskapelig assistent jannicke.kirkoen@medisin.uio.no
Kristiansen, Oscar Student oscar.kristiansen@studmed.uio.no
Lange, Jakob de j.de.lange@studmed.uio.no
Larsen, Elna Hamilton Stipendiat e.h.larsen@medisin.uio.no
Larsen, Marie Hamilton Forsker +47 22845386 m.h.larsen@medisin.uio.no
Lie, Hanne Cathrine Førsteamanuensis +47 22851466 h.c.lie@medisin.uio.no
Loge, Jon Håvard Professor j.h.loge@medisin.uio.no Kreft, Atferd, Kreftoverlevere, Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Opptrening etter kreft
Lærum-Onsager, Ellisiv Postdoktor ellisiv.larum-onsager@medisin.uio.no
Massey, Andreas Lie Vitenskapelig assistent a.l.massey@medisin.uio.no
Moum, Torbjørn Åge Professor +47 22851431 t.a.moum@medisin.uio.no
Rostrup, Morten Professor II +47-22119100 morten.rostrup@medisin.uio.no
Sailer, Uta Professor +47 22851032 uta.sailer@medisin.uio.no
Tyssen, Reidar Professor +47 22851187 +47-97150753 reidar.tyssen@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Rus og medikamentmisbruk, Resiliens og mestring, Mental helse, Forebygging, Suicidologi, Psykiatrisk epidemiologi, Atferd