English version of this page

Kausal inferens og levetidsanalyse

Postadresse Postboks 1122 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511507

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Gran, Jon Michael Førsteamanuensis +47 22851454 j.m.gran@medisin.uio.no Biostatistikk, kausal inferens, levetidsanalyse
Stoltenberg, Anne Catharina Stipendiat a.c.stoltenberg@medisin.uio.no