English

Seksjon for klinisk ernæring (SEKKLINERN)

Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511320

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Brekke, Hilde Kristin Professor +47-22851261 h.k.brekke@medisin.uio.no
Collins, Andrew Richard +47-22851360 a.r.collins@medisin.uio.no Genetikk og epidemiologi, Kreft, Ernæring
Das, Ranjit Kumar Vitenskapelig assistent r.k.das@medisin.uio.no
Duttaroy, Asim K. Professor +47-22851547 a.k.duttaroy@medisin.uio.no
Gudmundstuen, Anne Marte a.m.gudmundstuen@medisin.uio.no
Holven, Kirsten Bjørklund Professor +47-22851361 k.b.holven@medisin.uio.no Kolesterol, FH, Aterosklerose, Maternel hyperkolesterolemi, Ernæring, Inflammasjon, Risikomarkører/biomarkører
Iversen, Per Ole Professor +47-22851391 p.o.iversen@medisin.uio.no Ernæring
Kjeserud, Christina christina.kjeserud@medisin.uio.no
Kjosås, Ane Vitenskapelig assistent ane.kjosas@studmed.uio.no
Larsen, Sunniva Veen Stipendiat 91702380 s.v.larsen@medisin.uio.no
Mundal, Liv liv.mundal@medisin.uio.no
Pedersen, Jan Ivar Professor emeritus +47-22851358 +47-97534755 (mob) j.i.pedersen@medisin.uio.no
Retterstøl, Kjetil Professor +47-22851521 +47-90098393 (mob) kjetil.retterstol@medisin.uio.no Livsvitenskap, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Livsstilssykdommer, Hjerte kar og lunger, Klinisk ernæringsforskning, Farmakologi, Hjerte- og karsykdom, Diabetes, Ernæringsbiologi
Rundblad, Amanda Forsker amanda.rundblad@medisin.uio.no Ernæring, Genregulering, fettsyrer, kontrollerte kostintervensjonsstudier, omega-3 fettsyrer
Sheikh, Navida Akhter Avdelingsingeniør +47-22851533 n.a.sheikh@medisin.uio.no
Sævre, Synne Risan Vitenskapelig assistent s.r.savre@studmed.uio.no
Ulven, Stine Marie Professor +47-22840208 smulven@medisin.uio.no ernæring, personlig ernæring, genregulering, lipid metabolismen, fettsyrer, lipider, kontrollerte kostintervensjonsstudier
Warmbrodt, Nicole nicole.warmbrodt@medisin.uio.no
Øhman, Elisabeth Adolfsen Stipendiat 40182738 e.a.ohman@medisin.uio.no