English version of this page

Personlig ernæring og forebyggelse av kardiometabolske sykdommer (PERSERN)

Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Etg.2
0372 Oslo
Telefon +47 22851340
Stedkode 511324