Enhet for studiestøtte

Enhet for studiestøtte har administrativt ansvar for undervisningen i de to første årene av Profesjonsstudiet i medisin (Modul 1 og Modul 2), inkludert fellesundervisningen i medisin, odontologi og ernæring. Den har også ansvar for administrasjonen av det 5-årige Masterstudiet i klinisk ernæring. Enheten legger til rette for evaluering og kompetanseutvikling innen undervisning og er administrativt organ for instituttets Utdanningsråd. 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo Stedkode: 510106