andrsemb

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • Budsjett
  • Prognoser
  • Økonomistyring
  • Regnskap
  • Grunnbevilgning og eksternfinansiering
  • Økonomisk oppfølging laboratorier og forskningsinfrastruktur
Emneord: Økonomistyring, Økonomi, Budsjett, Prognoser, Rapportering, Forskningsstøtte
Publisert 20. aug. 2020 09:48 - Sist endret 29. apr. 2021 18:50