Bonny Alexandre Etté

Seniorrådgiver - Økonomiseksjonen
Bilde av Bonny Alexandre Etté
English version of this page
Telefon +47 22851425
Mobiltelefon +47 992 36 939
Rom 2128B
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 Oslo
 • Økonomistyring, budsjettering og rapportering
  • Nasjonale prosjekter (Forskningsrådet, Kreftforeningen, mm.)
  • European Commission prosjekter (Human Brain Project, ERC, MSCA, mm.)
  • Andre internasjonale prosjekter
    
 • Senter for Fremragende Forskning /SFF HTH Biohybridteknologi 
   
 • Avdeling for Molekylærmedisin
  • Seksjon for Biokjemi
  • Del av Seksjon for Anatomi
  • Del av Seksjon for Fysiologi
    
 • Brannvernkontakt for IMBs Administrasjonen
Emneord: Prosjektstyring, Forskerstøtte MED, Søknader, Budsjett, Prosjektøkonomi, Økonomirapporter
Publisert 25. aug. 2017 13:10 - Sist endret 21. apr. 2022 12:54