Evelyn Voss Rygnestad

Bilde av Evelyn Voss Rygnestad
English version of this page
Telefon +47 22851384
Rom 1331
Treffetider 9.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Domus Medica Sognsvannsveien 9 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

  • Ansvarlig for Testatorordningen (donasjon av legeme) ved UiO
  • Koordinator for undervisning/kurs for sykepleiehøgskoler, spesialsykepleiere og for leger i spesialistutdannelse
  • Saksbehandler for De Schreinerske Samlinger
  • UiOs pårørendetelefon
  • Innkjøp og fakturabehandling for Makroskopisk anatomi og antropologi
  • Koordinering av disputasene på IMB
  • Reisebestiller i Egencia
  • Reiserefusjon for eksterne
  • Universitetsgaver for IMB
Emneord: Legemedonasjon, Ekstern undervisning, De Schreinerske Samlinger, Reiserefusjon for eksterne, UiOs pårørendetelefon, Disputas, Universitetsgaver
Publisert 11. jan. 2013 10:59 - Sist endret 23. sep. 2019 09:26

Forskergrupper