Evelyn Voss Rygnestad

Seniorkonsulent
Bilde av Evelyn Voss Rygnestad
English version of this page
Telefon 22851384
Rom 1331
Treffetider 9.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Domus Medica Sognsvannsveien 9 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1105 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

  • Ansvarlig for Testatorordningen (donasjon av legeme) ved UiO
  • Koordinator for undervisning/kurs for sykepleiehøgskoler, spesialsykepleiere og for leger i spesialistutdannelse
  • Saksbehandler for De Schreinerske Samlinger
  • UiOs pårørendetelefon
  • Innkjøp og fakturabehandling for Makroskopisk anatomi og antropologi
  • Koordinering av disputasene på IMB
  • Reisebestiller - Berg Hansen
  • Reiserefusjon og honorar for eksterne
Emneord: Legemedonasjon, Ekstern undervisning, De Schreinerske Samlinger, Reiserefusjon for eksterne, UiOs pårørendetelefon, Disputas
Publisert 11. jan. 2013 10:59 - Sist endret 12. aug. 2021 13:14

Forskergrupper