Evelyn Voss Rygnestad

Bilde av Evelyn Voss Rygnestad
English version of this page
Telefon +47-22851384
Rom 1331
Treffetider 9.00-15.00
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

  • Ansvarlig for Testatorordningen (donasjon av legeme) ved UiO
  • Koordinator for undervisning/kurs for sykepleiehøgskoler, spesialsykepleiere og for leger i spesialistutdannelse
  • Administrativ kontaktperson for De Schreinerske Samlinger
  • UiOs pårørendetelefon
  • Innkjøp og Fakturabehandling for Makroskopisk anatomi og antropologi
  • Koordinering av disputasene på IMB
  • Reisebestiller i Egencia
  • Reiserefusjon for eksterne
  • Universitetsgaver for IMB
Emneord: Legemedonasjon, De Schreinerske Samlinger, UiOs pårørendetelefon, Reiserefusjon for eksterne, Ekstern undervisning, Disputas, Universitetsgaver
Publisert 11. jan. 2013 10:59 - Sist endret 14. nov. 2017 15:23