Frøydis Evensen

Seksjonssjef (i permisjon) - Seksjon for personal og HMS

I permisjon til august 2020.

Arbeidsområder

  • Ledelse av Seksjon for personal og HMS ved Institutt for medisinske basalfag
  • Rådgivning og saksbehandling innenfor hele personalfeltet, inkl. krevende personalsaker
  • Rekruttering og ansettelser
  • Kompetanseutvikling
  • Bistå ved lønnsforhandlinger
  • Bistå i ledelse og oppfølging av HMS-arbeidet ved instituttet
  • Bidra til rutineutvikling innenfor personalområdet ved instituttet

Bakgrunn

Erfaring fra ulike HR-/personal-stillinger i offentlig sektor: NOKUT (2011-2017), Norges forskningsråd (2006-2011), Norges veterinærhøgskole (2002-2006) og Norges idrettshøgskole (2001-2002). Etter- og videreutdanning innenfor kompetanseledelse og arbeidsrett. Cand. Mag. i kommunikasjon og journalistikk.

Publisert 23. jan. 2018 10:01 - Sist endret 3. sep. 2019 13:26