Linda Teigland Helgesen

Administrasjonssjef
Bilde av Linda  Teigland Helgesen
English version of this page
Mobiltelefon +47 922 15 890
Rom 2115
Brukernavn
Besøksadresse Domus Medica Sognsvannsveien 9 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1110 Blindern 0317 OSLO

Administrasjonssjef

  • Støtter instituttleder i daglig drift og strategisk arbeid
  • Ansvar for administrative og tekniske støttetjenester i instituttadministrasjonen, herunder personalansvar for seksjonsledere innen Økonomi, Personal og HMS, Administrative fellestjenester og Intern service
  • Ansvar for sekretariatsfunksjon og saksforberedelser for administrasjon, råd og utvalg, samt iverksetting av vedtak fattet av disse
  • Organisasjonsutvikling, rekruttering og kompetansebygging
  • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll
Emneord: Ledelse, Organisasjonsutvikling, Virksomhetsstyring, HMS, Administrativ ledelse
Publisert 30. nov. 2015 14:39 - Sist endret 2. aug. 2017 16:56