Charlotte Boccara

Forsker - Hjernesignaler
Bilde av Charlotte Boccara
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1103 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Søvns betydning for kognitiv utvikling: Søvn er essensielt for normal kognitiv utvikling. I det siste tiåret har det vært en dramatisk økning i kronisk søvndeprivasjon hos barn og yngre, og sees nå på som et folkehelseproblem. Til tross for søvndeprivasjonens substansielle innflytelse på kognitive nevroutviklingslidelser, vet vi svært lite om de nevrale mekanismene som promoterer kognitiv utvikling i søvn. For å fylle dette kritiske hullet i vår forståelse har jeg designet et innovativt forskningsprosjekt i skjæringspunktet mellom nevrobiologisk utvikling, systemisk nevrovitenskap, og søvnforskning.

Innflytelse: Dette prosjektet har som ambisjon å svare på et aktuelt helsemessig problem. Forskningen har dermed en klar påvirkning på samfunnet gjennom å gi insentiver til å styre politiske vedtak mot bedre søvnvaner, og vil kunne påvirke translasjonsforskning på assosiasjonen mellom nevroutviklingslidelser og søvnvaner.

Twitter @ChaBoccara

Forskningserfaring

Siden 2019: Prosjekt Leder 'Søvn, Kognisjon og Utvikling'

                     Institute of Basic Medical sciences

Siden 2018:  Marie Curie postdoctoral Fellow, UiO

                     Institutt for medisinske basalfag

                     Storm lab

2017–2018:  Research associate, King's College London

                     Centre for Developmental Neurobiology

                     Marin lab and Rico lab

2012–2016:   Postdoctoral researcher, the IST Austria

                      Institute of Science and Technology

                      Csicsvari lab 

2006–2012:   Stipendiat, NTNU 

                      Kavli Institute for Systems Neurosciences

                      Moser lab

Utdanning

2014              PhD, Nevrobiologi, Det medisinske fakultet

                      (NTNU, Trondheim)

2005              MSc, Nevrobiologi, Université Marie et Pierre Curie

                      (UMPC, Paris 6)

2003              BSc, Cellebiologi og fysiologi, UMPC

                      (Paris 6)

Priser

2019              Unge forskertalenter midler fra forskningsrådet (UiO)

2018              Marie Curie MSCA-IF postdoctoral fellowship (UiO)

2017              MRC CNDD Seed Funds (King's College London)

2006              Doktorgradstipendiat, Det medisinske fakultet (NTNU)

Undervisning

2019–2020.   PBL/LBS Physiology

                      MED1100 & MED 2200 (UIO)

2018–2019    Komparativ anatomi/evolusjon 

                      MED2200 (UIO)

2017              Memory mechanisms in health and diseases

                      6BBYN309 (King's College)

2014–2016     Systems Neuroscience

                      C_NEU-205 Graduate school (IST Austria)

Samarbeid

Johan Storm (IMB, UiO, Norway)

Rosamund Langston (Dundee, UK)

Dori Derdikman  (Technion, Haifa, Israel)

Menno Witter (Kavli Institute, NTNU, Norway)

Hua Hu (IMB, UiO, Norway)

Koen Vervaeke (IMB, UiO, Norway)

Cathrin Canto (NiN, Amsterdam, Nederlands)

Alessandro Treves (SISSA, Trieste, Italy)

Siste foredrag

Nov. 28, 2018 (IMB, UiO) How do goals alter spatial cognitive maps?

Forskningsformidling

DevNeuro Academy (King's College London)

Press

The scientist  Quanta magazine Medicalxpress Science.apa.at vbio

Khrono Aftenposten Uniforum

Publikasjoner

Google scholar citations

 

Gofman X , Tocker G, Weiss S, Boccara CN, Lu L, Moser MB, Moser EI, Morris G, Derdikman D

Dissociation between Postrhinal Cortex and Downstream Parahippocampal Regions in the Representation of Egocentric Boundaries

Current Biology 2019 29 (16), 2751-2757. e4

 

Boccara CN, Nardin M, Stella F, O'Neill J, Csicsvari J.

The Entorhinal Cognitive Map is Attracted to Goals

Science 2019, 363(6434):1443-1447.

 

O’Neill J, Boccara CN, Stella F, Schoenenberger P,Csicsvari J.

Superficial Layers of the Medial Entorhinal Cortex Replay Independent of the Hippocampus.

Science 2017, 355(6321):184-188.

 

Simonnet J, Nassar M, Stella F, Cohen I, Mathon B, Boccara CN, Miles R, Fricker D.

Activity dependent feedback inhibition may maintain head direction signals in mouse presubiculum.

Nature Communication 2017, 8:16032.

 

Boccara CN, Kjønigsen LJ, Hammer I, Bjålie J, Leergaard TB, Witter MP.

A Three-Plane High Resolution Architectonic Atlas of the Rat Hippocampal Region. 

Hippocampus 2015, 25(7), 838-57.

 

Boccara CN, Sargolini F, Hult V, Solstad T, Witter MP, Moser EI and Moser M-B.

Grid Cells in Pre- and Parasubiculum. 

Nature Neuroscience 2010, 13, 987-994.

 

Solstad T, Boccara CN, Kropff E, Moser M-B & Moser EI.

Representation of Geometric Borders in the Entorhinal Cortex. 

Science 2008, 322, 1865-1868.

 • Boccara, Charlotte N; Nardin, Michele; Stella, Federico; O'Neill, Joseph & Csicsvari, Jozsef (2019). The entorhinal cognitive map is attracted to goals. Science.  ISSN 0036-8075.  363(6434), s 1443- 1447 . doi: 10.1126/science.aav4837
 • Gofman, Xenia; Tocker, Gilad; Weiss, Shahaf; Boccara, Charlotte N; Lu, Li; Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald; Morris, Genela & Derdikman, Dori Moshe (2019). Dissociation between postrhinal cortex and downstream parahippocampal regions in the representation of egocentric boundaries. Current Biology.  ISSN 0960-9822.  29(16), s 2751- 2757.e4 . doi: 10.1016/j.cub.2019.07.007
 • Boccara, Charlotte Nina; Kjønigsen, Lisa Jannicke; Hammer, Ingvild Marie F.; Bjaalie, Jan G.; Leergaard, Trygve Brauns & Witter, Menno (2015). A three-plane architectonic atlas of the rat hippocampal region. Hippocampus.  ISSN 1050-9631.  25(7), s 838- 857 . doi: 10.1002/hipo.22407
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Sargolini, Francesca; Thoresen, Veslemøy Hult; Solstad, Trygve; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010). Grid cells in pre- and parasubiculum. Nature Neuroscience.  ISSN 1097-6256.  13(8), s 987- U112 . doi: 10.1038/nn.2602 Vis sammendrag
 • Solstad, Trygve; Boccara, Charlotte Nina B.; Kropff, Emilio; Moser, May-Britt & Moser, Edvard Ingjald (2008). Representation of geometric borders in the entorhinal cortex. Science.  ISSN 0036-8075.  322(5909), s 1865- 1868 . doi: 10.1126/science.1166466

Se alle arbeider i Cristin

 • Moser, May-Britt; Moser, Edvard Ingjald & Boccara, Charlotte Nina (2014). Spatial coding in the hippocampal region.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 09. august). Better understanding of mapmaking in the brain. [Internett].  PhysOrg.com.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 09. august). Better understanding of mapmaking in the brain. [Internett].  Science Daily.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 09. august). Better understanding of mapmaking in the brain. [Internett].  Genetic Engineering News.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 09. august). Better understanding of mapmaking in the brain. [Internett].  EurekAlert!.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 11. august). Better understanding of mapmaking in the brain. [Internett].  Bionity.com.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 10. august). Grid cells that help understand mapmaking in brain discovered. [Internett].  DNA India.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 11. august). Grid cells to help understand mapmaking in brain discovered. [Internett].  AndhraNews.net.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 10. august). Grid cells to help understand mapmaking in brain discovered. [Internett].  Malaysia Sun.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 10. august). Grid cells to help understand mapmaking in brain discovered. [Internett].  NewKerala.com.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 10. august). Grid cells to help understand mapmaking in brain discovered. [Internett].  Indian Mirror.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 10. august). Grid cells to help understand mapmaking in brain discovered. [Internett].  IndiaVision.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 10. august). Grid cells to help understand mapmaking in brain discovered. [Internett].  Africa Leader.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010, 10. august). Study finds 'grid cells' that help brain map locations outside hippocampus. [Internett].  News-Medical.Net.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Sargolini, Francesca; Hult, V; Solstad, Trygve; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010). Quantitative analysis of grid cells in presubiculum, parasubiculum and medial entorhinal cortex.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Sargolini, Francesca; Hult, V; Solstad, Trygve; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010). Quantitative analysis of grid cells in presubiculum, parasubiculum and medial entorhinal cortex. Society for Neuroscience : Abstracts.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Sargolini, Francesca; Hult, V; Solstad, Trygve; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010). Similarities and differences between grid cells in presubiculum, parasubiculum and medial entorhinal cortex.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Sargolini, Francesca; Hult, V; Solstad, Trygve; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2010). Similarities and differences between grid cells in presubiculum, parasubiculum and medial entorhinal cortex. Federation of European Neuroscience Abstracts.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Sargolini, Francesca; Hult - Thoresen, Vesle M.; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2008). Laminar analysis of grid cells in presubiculum and parasubiculum.
 • Boccara, Charlotte Nina B.; Sargolini, Francesca; Hult, V; Witter, Menno; Moser, Edvard Ingjald & Moser, May-Britt (2008). Grid cells in presubiculum and parasubiculum.
 • Sargolini, Francesca; Boccara, Charlotte Nina B.; Witter, Menno; Moser, May-Britt & Moser, Edvard Ingjald (2006). Grid cells outside the medial entorhinal cortex.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. des. 2018 22:06 - Sist endret 29. jan. 2020 13:26

Forskergrupper