Charlotte Boccara

Bilde av Charlotte Boccara
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1103 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Søvns betydning for kognitiv utvikling: Søvn er essensielt for normal kognitiv utvikling. I det siste tiåret har det vært en dramatisk økning i kronisk søvndeprivasjon hos barn og yngre, og sees nå på som et folkehelseproblem. Til tross for søvndeprivasjonens substansielle innflytelse på kognitive nevroutviklingslidelser, vet vi svært lite om de nevrale mekanismene som promoterer kognitiv utvikling i søvn. For å fylle dette kritiske hullet i vår forståelse har jeg designet et innovativt forskningsprosjekt i skjæringspunktet mellom nevrobiologisk utvikling, systemisk nevrovitenskap, og søvnforskning.

Innflytelse: Dette prosjektet har som ambisjon å svare på et aktuelt helsemessig problem. Forskningen har dermed en klar påvirkning på samfunnet gjennom å gi insentiver til å styre politiske vedtak mot bedre søvnvaner, og vil kunne påvirke translasjonsforskning på assosiasjonen mellom nevroutviklingslidelser og søvnvaner.

Twitter @ChaBoccara

Forskningserfaring

Siden 2019: Prosjekt Leder 'Søvn, Kognisjon og Utvikling'

                     Institute of Basic Medical sciences

Siden 2018:  Marie Curie postdoctoral Fellow, UiO

                     Institutt for medisinske basalfag

                     Storm lab

2017–2018:  Research associate, King's College London

                     Centre for Developmental Neurobiology

                     Marin lab and Rico lab

2012–2016:   Postdoctoral researcher, the IST Austria

                      Institute of Science and Technology

                      Csicsvari lab 

2006–2012:   Stipendiat, NTNU 

                      Kavli Institute for Systems Neurosciences

                      Moser lab

Utdanning

2014              PhD, Nevrobiologi, Det medisinske fakultet

                      (NTNU, Trondheim)

2005              MSc, Nevrobiologi, Université Marie et Pierre Curie

                      (UMPC, Paris 6)

2003              BSc, Cellebiologi og fysiologi, UMPC

                      (Paris 6)

Priser

2019              Unge forskertalenter midler fra forskningsrådet (UiO)

2018              Marie Curie MSCA-IF postdoctoral fellowship (UiO)

2017              MRC CNDD Seed Funds (King's College London)

2006              Doktorgradstipendiat, Det medisinske fakultet (NTNU)

Undervisning

2019–2020.   PBL/LBS Physiology

                      MED1100 & MED 2200 (UIO)

2018–2019    Komparativ anatomi/evolusjon 

                      MED2200 (UIO)

2017              Memory mechanisms in health and diseases

                      6BBYN309 (King's College)

2014–2016     Systems Neuroscience

                      C_NEU-205 Graduate school (IST Austria)

Samarbeid

Johan Storm (IMB, UiO, Norway)

Rosamund Langston (Dundee, UK)

Dori Derdikman  (Technion, Haifa, Israel)

Menno Witter (Kavli Institute, NTNU, Norway)

Hua Hu (IMB, UiO, Norway)

Koen Vervaeke (IMB, UiO, Norway)

Cathrin Canto (NiN, Amsterdam, Nederlands)

Alessandro Treves (SISSA, Trieste, Italy)

Siste foredrag

Nov. 28, 2018 (IMB, UiO) How do goals alter spatial cognitive maps?

Forskningsformidling

DevNeuro Academy (King's College London)

Press

The scientist  Quanta magazine Medicalxpress Science.apa.at vbio

Khrono Aftenposten Uniforum

Publisert 2. des. 2018 22:06 - Sist endret 4. juni 2021 08:54