Margareta Wandel

Professor emeritus - Samfunnsernæring
Bilde av Margareta Wandel
English version of this page
Telefon +47-22851370
Mobiltelefon 90792253
Rom 1128
Brukernavn

Faglige interesser

 • Sosio-økonomiske forskjeller i ernæringsrelatert helse
 • Faktorer som påvirker spisevaner i forskjellige befolkningsgrupper
 • Endringer i spisevaner etter migrasjon; betydning for helse
 • Global ernæring: underernæring,/feilernæring og matsikkerhet
 • Utvikling, gjennomføring og evaluering av intervensjoner for å utvikle sunne spisevaner og redusere helserisiko

Undervisning

 • ERN 3200: Forebyggende og klinisk ernæring
 • Veiledning av masterstudenter i ernæring
 • Veiledning av dr. stipendiater i ernæring 

Bakgrunn

Utdanning

 • Dr. philos i Ernæring, Universitetet i Oslo, 1992
 • Master I Ernæring, Universitetet i Oslo, 1981

Ansettelser

 • Professor, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo 2002-2012
 • Forskningsleder og forsker, Statens institutt for forbruksforskning 1991-2002
 • Vitenskapelig assistent og stipendiat, Universitetet i Oslo 1981-1991

Verv

 • 2012-2013: Medlem av en evalueringskomite for å bedømme kvaliteten på studieprogrammene i ernæring ved 4 universiteter: Stockholm, Uppsala, Gøteborg og Umeå i Sverige 
 • 2006-2011: Programleder for studieprogrammet i ernæring ved Universitetet i Oslo
 • 2006-2011: Programstyreleder for Folkehelseprogrammet i Norges forskningsråd
 • 1995-2003: Medlem av Statens ernæringsråd
 • 2002: Medlem av en komite nedsatt av helsedepartementet for å utarbeide prinsippene for Vitenskapskomiteen for mattrygghet
 • 2000: Medlem av en komite nedsatt av helsedepartementet for å evaluere vitenskapelig evidens for helsekonsekvenser av genetisk modifiserte matvarer.
 • 2000: Medlem av bioteknologiprogrammet i Norges forskningsråd.

Samarbeid

 • HEALTHMEAL. Et multidisciplinært forskningssamarbeid mellom ernæringsforskere, økonomer,  samfunnsforskere, og markedførere
 • INNVA-DIAB. Intervensjon for å forebygge diabetes blant immigrasjonsbefolkningen. Forskningsprogram som er et samarbeid mellom forskere i ernæring, fysisk aktivitet og psykolog
 • FoBo. Et nordisk multidisciplinært netverk om mat, kropp og helse som involverer forskere i ernæring, antropologi, etnologi og økonomi
Emneord: Ernæring, Forebygging og mestring, Diabetes, Kostholdsvaner, Sosial ulikhet, Innvandrere, Samfunnsernæring

Publikasjoner

 • Urke, Eli Bjørnøy; Søbye, Silje; Ellingvåg, Asta; Langslet, Gisle; Retterstøl, Kjetil & Wandel, Margareta (2019). Familial hypercholesterolemia and young patients' thoughts on own condition and treatment. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991. . doi: 10.1016/j.pec.2018.12.025
 • Mgongo, Melina Bernard; Hashim, Tamara Hussein; Stray-Pedersen, Babill; Vangen, Siri; Msuya, Sia Emmanueli & Wandel, Margareta (2018). "We give water or porridge, but we don't really know what the child wants:" A qualitative study on women's perceptions and practises regarding exclusive breastfeeding in Kilimanjaro region, Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth.  ISSN 1471-2393.  18:323, s 1- 9 . doi: 10.1186/s12884-018-1962-3
 • Hashim, Tamara Hussein; Mgongo, Melina Bernard; Johnson, Katanga; Uriyo, Jacqueline; Damian, Damian; Stray-Pedersen, Babill; Wandel, Margareta & Msuya, Sia Emmanueli (2017). Predictors of appropriate breastfeeding knowledge among pregnant women in Moshi Urban, Tanzania: a cross-sectional study. International Breastfeeding Journal.  ISSN 1746-4358.  12:11, s 1- 8 . doi: 10.1186/s13006-017-0102-4
 • Mgongo, Melina Bernard; Chotta, Nikolas Albert Sagumo; Hashim, Tamara Hussein; Uriyo, Jacqueline; Damian, Damian J.; Stray-Pedersen, Babill; Msuya, Sia Emmanueli; Wandel, Margareta & Vangen, Siri (2017). Underweight, stunting and wasting among children in Kilimanjaro region, Tanzania; a population-based cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health.  ISSN 1660-4601.  14:509(5), s 1- 12 . doi: 10.3390/ijerph14050509 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Myhre, Jannicke Borch; Løken, Elin Bjørge; Wandel, Margareta & Andersen, Lene Frost (2016). Differences in nutrient composition and choice of side dishes between red meat and fish dinners in Norwegian adults. Food & Nutrition Research.  ISSN 1654-6628.  60 . doi: 10.3402/fnr.v60.29555
 • Wandel, Margareta; Terragni, Laura; Nguyen, Camilla; Lyngstad, Julianne; Amundsen, Marlen & Paoli, Marina Manuela de (2016). Breastfeeding among Somali mothers living in Norway: Attitudes, practices and challenges. Women and Birth.  ISSN 1871-5192.  29(6), s 487- 493 . doi: 10.1016/j.wombi.2016.04.006
 • Myhre, Jannicke Borch; Løken, Elin Bjørge; Wandel, Margareta & Andersen, Lene Frost (2015). The contribution of snacks to dietary intake and their association with eating location among Norwegian adults - Results from a cross-sectional dietary survey. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  15(1) . doi: 10.1186/s12889-015-1712-7
 • Nordang, Sunniva; Shoo, Tiransia; Holmboe-Ottesen, Gerd; Kinabo, Joyce & Wandel, Margareta (2015). Women's work in farming, child feeding practices and nutritional status among under-five children in rural Rukwa, Tanzania. British Journal of Nutrition.  ISSN 0007-1145.  114(10), s 1594- 1603 . doi: 10.1017/S0007114515003116
 • Kigen, Kaja Marie; Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Hjellset, Victoria Telle; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2014). Maintenance of changes in food intake and motivation for healthy eating among Norwegian-Pakistani women participating in a culturally adapted intervention. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  16(1), s 113- 122 . doi: 10.1017/S1368980012002790
 • Myhre, Jannicke Borch; Løken, Elin Bjørge; Wandel, Margareta & Andersen, Lene Frost (2014). Eating location is associated with the nutritional quality of the diet in Norwegian adults. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  17(4), s 915- 923 . doi: 10.1017/S1368980013000268
 • Myhre, Jannicke Borch; Løken, Elin Bjørge; Wandel, Margareta & Andersen, Lene Frost (2014). Meal types as sources for intakes of fruits, vegetables, fish and whole grains among Norwegian adults. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  18(11), s 2011- 2021 . doi: 10.1017/S1368980014002481
 • Sæland, Mone Eli; Wandel, Margareta; Bøhmer, Thomas & Haugen, Margaretha (2014). Abscess infections and malnutrition - a cross-sectional study of polydrug addicts in Oslo, Norway. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation.  ISSN 0036-5513.  74(4), s 322- 328 . doi: 10.3109/00365513.2014.891256 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Uglem, Solveig; Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Frølich, Wenche & Wandel, Margareta (2014). Effect of a Nutrition Intervention on Intake of Vegetables, Fruits, and Semi Whole Grain Bread Among Low and High Consumers in the Norwegian National Guard. Military medicine.  ISSN 0026-4075.  179(9), s 1013- 1020 . doi: 10.7205/MILMED-D-14-00046
 • Hjelkrem, Kristiane; Lien, Nanna & Wandel, Margareta (2013). Perceptions of slimming and healthiness among Norwegian adolescent girls. Journal of nutrition education and behavior.  ISSN 1499-4046.  45(3), s 196- 203 . doi: 10.1016/j.jneb.2012.06.007
 • Hjellset, Victoria Telle; Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd; Wandel, Margareta; Birkeland, Kåre I.; Eriksen, Hege Randi & Høstmark, Arne Torbjørn (2013). The InnvaDiab-DE-PLAN study: A randomised controlled trial with a culturally adapted education program improved the risk profile for type 2 diabetes in Pakistani immigrant women. British Journal of Nutrition.  ISSN 0007-1145.  109(3), s 529- 538 . doi: 10.1017/S000711451200133X
 • Molven, Ingunn; Retterstøl, Kjetil; Andersen, Lene Frost; Veierød, Marit Bragelien; Narverud, Ingunn; Ose, Leiv; Svilaas, Arne B; Wandel, Margareta & Holven, Kirsten Bjørklund (2013). Children and young adults with familial hypercholesterolemia have healthier food choices particularly with respect to dietary fat sources compared to non-FH children. Journal of Nutritional Science.  ISSN 2048-6790.  2, s e32 . doi: 10.1017/jns.2013.27
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2013). Does the "Stages of Change" Construct Predict Cross-Sectional and Temporal Variations in Dietary Behavior and Selected Indicators of Diabetes Risk Among Norwegian-Pakistani Women?. Journal of Immigrant and Minority Health.  ISSN 1557-1912.  15(1), s 85- 92 . doi: 10.1007/s10903-012-9580-z
 • Uglem, Solveig; Stea, Tonje Holte; Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Frølich, Wenche & Wandel, Margareta (2013). A nutrition intervention with a main focus on vegetables and bread consumption among young men in the Norwegian National Guard. Food & Nutrition Research.  ISSN 1654-6628.  57, s 8 . doi: 10.3402/fnr.v57i0.21036
 • Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2012). Changes in dietary habits after migration and consequences for health : a focus on South Asians in Europe. Food & Nutrition Research.  ISSN 1654-6628.  56, s 13 . doi: 10.3402/fnr.v56i0.18891
 • Stupar, Dijana; Eide, Wenche Barth; Bourne, Lesley; Hendricks, Michael; Iversen, Per Ole & Wandel, Margareta (2012). The nutrition transition and the human right to adequate food for adolescents in the Cape Town metropolitan area: Implications for nutrition policy. Food Policy.  ISSN 0306-9192.  37(3), s 199- 206 . doi: 10.1016/j.foodpol.2012.02.007
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Hjellset, Tone V. Telle; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2011). Perceptions of risk factors for diabetes among Norwegian-Pakistani women participating in a culturally adapted intervention. Ethnicity and Health.  ISSN 1355-7858.  16(3), s 279- 297 . doi: 10.1080/13557858.2011.573537
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Hjellset, Victoria Telle; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2011). Food perceptions in terms of health among Norwegian-Pakistani women participating in a culturally adapted intervention. International Journal of Public Health.  ISSN 1661-8556.  56(5), s 475- 483 . doi: 10.1007/s00038-010-0191-y
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Hjellset, Victoria Telle; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2011). Intention to Change Dietary Habits, and Weight Loss Among Norwegian-Pakistani Women Participating in a Culturally Adapted Intervention. Journal of Immigrant and Minority Health.  ISSN 1557-1912.  13(6), s 1150- 1158 . doi: 10.1007/s10903-010-9416-7
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2011). Frequent use of staff canteens is associated with unhealthy dietary habits and obesity in a Norwegian adult population. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  14(1), s 133- 141 . doi: 10.1017/S1368980010001473
 • Sæland, Mone; Haugen, Margaretha; Eriksen, Frank-Leo; Wandel, M; Smehaugen, Anne; Bøhmer, Thomas & Oshaug, Arne (2011). High sugar consumption and poor nutrient intake among drug addicts in Oslo, Norway. British Journal of Nutrition.  ISSN 0007-1145.  105(4), s 618- 624 . doi: 10.1017/S0007114510003971
 • Uglem, Solveig; Stea, Tonje Holte; Frølich, Wenche & Wandel, Margareta (2011). Body weight, weight perceptions and food intake patterns. A cross-sectional study among male recruits in the Norwegian National Guard. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  11 . doi: 10.1186/1471-2458-11-343
 • Wandel, Margareta; Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline & Roos, Gun (2011). Physical and Psychological Work Strain and Health Related Coping Strategies among Men and Women in different Occupations, In Janice Langan-Fox & Cary L Cooper (ed.),  Handbook of stress in the occupations.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-0-85793-114-6.  16.  s 325 - 334
 • Andersson, Annica A.M.; Åman, Per; Wandel, Margareta & Frølich, Wenche (2010). Alkylresorcinols in wheat and rye flour and bread. Journal of Food Composition and Analysis.  ISSN 0889-1575.  23(8), s 794- 801 . doi: 10.1016/j.jfca.2010.03.012
 • Hussain, Aysha; Bjørge, Benedikte; Hjellset, Tone V. Telle; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Body size perceptions among Pakistani women in Norway participating in a controlled trial to prevent deterioration of glucose tolerance. Ethnicity and Health.  ISSN 1355-7858.  15(3), s 237- 251 . doi: 10.1080/13557851003668148
 • Johansen, Karianne; Bjørge, Benedikte; Hjellset, Tone V. Telle; Holmboe-Ottesen, Gerd; Kjøllesdal, Marte Karoline & Wandel, Margareta (2010). Changes in food habits and motivation for healthy eating among Pakistani women living in Norway: results from the InnvaDiab-DEPLAN study. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  13(6), s 858- 867 . doi: 10.1017/S1368980009992047
 • Kjøllesdal, Marte Karoline; Holmboe-Ottesen, Gerd; Mosdøl, Annhild & Wandel, Margareta (2010). The relative importance of socioeconomic indicators in explaining differences in BMI and waist:hip ratio, and the mediating effect of work control, dietary patterns and physical activity. British Journal of Nutrition.  ISSN 0007-1145.  104(8), s 1230- 1240 . doi: 10.1017/S0007114510001868
 • Kjøllesdal, Marte Karoline; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Associations between food patterns, socioeconomic position and working situation among adult, working women and men in Oslo. European Journal of Clinical Nutrition.  ISSN 0954-3007.  64(10), s 1150- 1157 . doi: 10.1038/ejcn.2010.116
 • Kjøllesdal, Marte Karoline; Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Overweight and weight dissatisfaction related to socio-economic position, integration and dietary indicators among South Asian immigrants in Oslo. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  13(5), s 695- 703 . doi: 10.1017/S1368980009991662
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Hjellset, Tone V. Telle; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Barriers to healthy eating among Norwegian-Pakistani women participating in a culturally adapted intervention. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  38, s 52- 59 . doi: 10.1177/1403494810378923
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Hjellset, Tone V. Telle; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Food perceptions in terms of health among Norwegian-Pakistani women participating in a culturally adapted intervention. International Journal of Public Health.  ISSN 1661-8556.
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Hjellset, Tone V. Telle; Bjørge, Benedikte; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Intention to change dietary habits and weight loss among Norwegian-Pakistani women participating in a culturally adapted intervention. Journal of Immigrant and Minority Health.  ISSN 1557-1912.
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Frequent use of staff canteens is associated with unhealthy dietary habits and obesity in a Norwegian adult population. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  14(01)
 • Sæland, M; Haugen, Margaretha; Eriksen, FL; Smehaugen, Anne; Wandel, M; Bøhmer, Thomas & Oshaug, Arne (2009). Living as a drug addict in Oslo, Norway - a study focusing on nutrition and health. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  12(5), s 630- 636 . doi: 10.1017/S1368980008002553
 • Andresen, Ellen Cecilie; Wandel, Margareta; Eide, Wenche Barth; Herselman, M & Iversen, Per Ole (2009). Delivery of the Nutrition Supplementation Programme in the Cape Town metropolitan area from the perspective of mothers of under-fives: A qualitative study. South African Journal of Child Health.  ISSN 1994-3032.  3(3), s 90- 95
 • Patring, Johan; Wandel, Margareta; Jägerstad, Margaretha & Frølich, Wenche (2009). Folate content of Norwegian and Swedish flours and bread analysed by use of liquid chromatography?mass spectrometry. Journal of Food Composition and Analysis.  ISSN 0889-1575.  22(07.aug), s 649- 656 Vis sammendrag
 • Patring, JP; Wandel, Margareta; Jägerstad, M & Frølich, Wenche (2009). Folate content of Norwegian and Swedish flours and bread analysed by use of liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Food Composition and Analysis.  ISSN 0889-1575.  22, s 649- 656 . doi: 10.1016/j.jfca.2009.02.007
 • Råberg, Marte Karoline; Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2009). Overweight and weight dissatisfaction related to socioeconomic position, integration and dietary indicators among South Asian immigrants in Oslo. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  13(5), s 695- 703
 • Stea, TH; Wandel, Margareta; Mansoor, MA; Uglem, Solveig & Frlich, W (2009). BMI, lipid profile, physical fitness and smoking habits of young male adults and the association with parental education. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  19(1), s 46- 51 . doi: 10.1093/eurpub/ckn122
 • Stea, Tonje holte; Uglem, Solveig; Wandel, Margareta; Mansoor, MA & Frølich, Wenche (2009). Association between folate intake from different food sources in Norway and homocysteine status in a dietary intervention among young male adults. British Journal of Nutrition.  ISSN 0007-1145.  102(6), s 899- 906 . doi: 10.1017/S0007114509301580
 • Stea, Tonje Holte; Uglem, Solveig; Wandel, Margareta; Mansoor, Mohammad Azam; Mansoor, Mohammad Azam; Frølich, Wenche & Frølich, Wenche (2009). Association between folate intake from different food sources in Norway and homocysteine status in a dietary intervention among young male adults. British Journal of Nutrition.  ISSN 0007-1145.  102(6), s 899- 906 Vis sammendrag
 • Stea, Tonje Holte; Wandel, Margareta; Mansoor, Mohammad Azam; Mansoor, Mohammad Azam; Uglem, Solveig; Frølich, Wenche & Frølich, Wenche (2009). BMI, lipid profile, physical fitness and smoking habits of young male adults and the association with parental education. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262.  19(1), s 46- 51 Vis sammendrag
 • Wandel, Margareta & Råberg, Marte Karoline (2009). Bruk av informasjon om mat i ulike befolkningsgrupper, I: Asle Holthe & Britt Unni Wilhelmsen (red.),  Mat og helse i skolen. En fagdidaktisk innføring.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0824-1.  9.  s 116 - 130
 • Stea, TH; Mansoor, MA; Wandel, Margareta; Uglem, Solveig & Frolich, W (2008). Changes in predictors and status of homocysteine in young male adults after a dietary intervention with vegetables, fruits and bread. European Journal of Nutrition.  ISSN 1436-6207.  47, s 201- 209 . doi: 10.1007/s00394-008-0714-y
 • Stea, Tonje Holte; Mansoor, Mohammad Azam; Mansoor, Mohammad Azam; Wandel, Margareta; Uglem, Solveig; Frølich, Wenche & Frølich, Wenche (2008). Changes in predictors and status of homocysteine in young male adults after a dietary intervention with vegetables, fruits and bread. European Journal of Nutrition.  ISSN 1436-6207.  47(4), s 201- 209 Vis sammendrag
 • Uglem, Solveig; Frolich, W; Stea, TH & Wandel, Margareta (2008). Preferences and perceptions of personal vegetable consumption: A study among young men in the Norwegian National Guard. International Journal of Food Sciences and Nutrition.  ISSN 0963-7486.  59, s 279- 290 . doi: 10.1080/09637480701496651
 • Uglem, Solveig; Frølich, Wenche; Stea, Tonje Holte & Wandel, Margareta (2008). Preferences and perceptions of personal vegetable consumption: A study among young men in the Norwegian National Guard. International Journal of Food Sciences and Nutrition.  ISSN 0963-7486.  59(4), s 279- 290 Vis sammendrag
 • Wandel, Margareta; Råberg, Marte Karoline; Kumar, Bernadette. N & Holmboe-Ottesen, Gerd (2008). Changes in food habits after migration among South Asians settled in Oslo: The effect of demographic, socio-economic and integration factors. Appetite.  ISSN 0195-6663.  50 . doi: 10.1016/j.appet.2007.09.003
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth & Wandel, Margareta (2007). Health worker style and trustworthiness as perceived by Pakistani-born persons with type 2 diabetes in Oslo, Norway. Health.  ISSN 1363-4593.  11 . doi: 10.1177/1363459307070810
 • Lien, Nanna; Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd; Klepp, Knut Inge & Wandel, Margareta (2007). Assessing social differences in overweight among 15-to 16-year-old ethnic Norwegians from Oslo by register data and adolescent self-reported measures of socio-economic status. International Journal of Obesity.  ISSN 0307-0565.  31, s 30- 38 . doi: 10.1038/sj.ijo.0803415
 • Roos, Gun & Wandel, Margareta (2007). Mat som nytte og nytelse-preferanser og oppfatninger fra menn i tre yrkesgrupper, I: Virginie Amilien & Erling Krogh (red.),  Den kultiverte maten. En bok om norsk mat, kultur og matkultur.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0571-4.  kapittel 2.2.  s 116 - 132
 • Uglem, Solveig; Frolich, W; Stea, TH & Wandel, Margareta (2007). Correlates of vegetable consumption among young men in the Norwegian National Guard. Appetite.  ISSN 0195-6663.  48, s 46- 53 . doi: 10.1016/j.appet.2006.06.005
 • Uglem, Solveig; Frølich, Wenche; Frølich, Wenche; Stea, Tonje Holte & Wandel, Margareta (2007). Correlates of vegetable consumption among young men in the Norwegian National Guard. Appetite.  ISSN 0195-6663.  48(1), s 46- 53 Vis sammendrag
 • Kumar, Bernadette N; Meyer, Haakon E; Wandel, Margareta; Dalen, Ingvild & Holmboe-Ottesen, Gerd (2006). Ethnic differences in obesity among immigrants from developing countries, in Oslo, Norway. International Journal of Obesity.  ISSN 0307-0565.  30, s 684- 690 . doi: 10.1038/sj.ijo.0803051
 • Kumar, Bernadette. N & Wandel, Margareta (2006). Nutritional challenges among immigrant children and youth in Norway, In L.D. Adams & A. Kirova (ed.),  Global Migration and Education; Schools, Children, and Families.  Lawrence Erlbaum Associates.  ISBN 0805858385.  kapittel 5.  s 67 - 81
 • Lien, Nanna; Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd; Klepp, Knut Inge & Wandel, Margareta (2006). Assessing social differences in overweight among 15- to 16-year-old ethnic Norwegians from Oslo by register data and adolescent self-reported measures of socio-economic status. International Journal of Obesity.  ISSN 0307-0565.
 • Wandel, Margareta & Roos, G (2006). Age perceptions and physical activity among middle-aged men in three occupational groups. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  62, s 3024- 3034
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth; Botten, Grete Synøve & Wandel, Margareta (2005). Role dilemmas among health-workers in cross-cultural patient encounters around dietary advice. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  33, s 360- 369
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot; Lien, Marianne Elisabeth & Wandel, Margareta (2005). Experience of dietary advice among Pakistani-born persons with type 2 diabetes in Oslo. Appetite.  ISSN 0195-6663.  45, s 295- 304
 • Mellin-Olsen, Tonje & Wandel, Margareta (2005). Changes in food habits among Pakistani immigrant women in Oslo, Norway. Ethnicity and Health.  ISSN 1355-7858.  10(4), s 311- 339
 • Wandel, Margareta (2005). Genetically Modified Foods in Norway: A Consumer Perspective, In Michael Mehta (ed.),  Science, Society & Social Cohesion; Biotechnology Unglued.  University of British Columbia Press.  ISBN 0-7748-1133-1.  5.  s 70 - 94
 • Roos, Gun & Wandel, Margareta (2005). "I eat because I'm hungry, because it's good and to become full"; Everyday eating voiced by male caprenters, drivers and engineers in contemporary Oslo. Food and Foodways.  ISSN 0740-9710.  13, s 169- 180
 • Wandel, Margareta & Roos, Gun (2005). Work, food and physical activity. A qualitative study of coping strategies among men in three occupations. Appetite.  ISSN 0195-6663.  44(1), s 93- 102 . doi: 10.1016/j.appet.2004.08.002
 • Wandel, Margareta (2004). Changes in Consumer Concerns regarding Food Safety and Trust in Nutrition Experts' Advice. Ecology of Food and Nutrition.  ISSN 0367-0244.  43(6), s 443- 462
 • Holmboe-Ottesen, Gerd; Wandel, Margareta & Mosdøl, Annhild (2004). Sosiale ulikheter og kosthold. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (Årg. 124, nr 11), s 1526-1528
 • Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd; Lien, Nanna & Wandel, Margareta (2004). Ethnic differences in body mass index and associated factors of adolescents from minorities in Oslo, Norway: a cross-sectional study. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  7(8), s 999- 1008 . doi: 10.1079/PHN2004644 Vis sammendrag
 • Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2003). Sosial ulikheter i kosthold - et underkjent perspektiv i norsk ernæringsforskning, I: O Berg; HS Selikowitz; OG Aasland (red.),  Medisin og samfunn. Festskrift til Grete Botten i anledning hennes 60-årsdag.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-140-0.  kapittel.  s 191 - 210
 • Torjusen, Hanne; Lieblein, Geir; Wandel, Margareta & Francis, Charles (2001). Food system orientation and quality perception among consumers and producers of organic food. Food Quality and Preference.  ISSN 0950-3293.  12, s 207- 216

Se alle arbeider i Cristin

 • Terragni, Laura; Amundsen, Marlen; Wandel, Margareta & de Paoli, Marina Manuela (2015). Candies only on Saturdays: A qualitative investigation of how Somali–Norwegian mothers regulate their children’s sweets consumption.
 • de Paoli, Marina Manuela; Selseth, Kjersti; Lyngstad, Julianne; Terragni, Laura & Wandel, Margareta (2014). Challenges in immigrant mothers’ infant feeding practices. A qualitative study of Iraqi and Somali mothers living in Norway.
 • Råberg Kjøllesdal, Marte Karoline; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2010). Changes in food habits and motivation for healthy eating among Norwegian-Pakistani women, enrolled in a culturally adapted lifestyle intervention.
 • Wandel, Margareta (2010). Public health research in Norway: Selected topics. Introduction to the supplement. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  38, s 4- 6 . doi: 10.1177/1403494810385380
 • Holmboe-Ottesen, Gerd; Råberg, Marte K; Natland, Siv Tone; Kumar, Bernadette. N & Wandel, Margareta (2006). Dietary patterns among South Asian immigrants in Oslo: Implications for preventive measures. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  9(7), s 66- 66
 • Holmboe-Ottesen, Gerd; Shi, Zumin; Mosdøl, Annhild & Wandel, Margareta (2006). Investigating the relationship between meal patterns and obesity using an instrument describing meal types, frequency and temporal distribution.
 • Wandel, Margareta; Råberg, Marte K; Kumar, Bernadette. N & Holmboe-Ottesen, Gerd (2006). Nutrition transition among immigrants from South Asia with a high prevalence of diabetes. Public Health Nutrition.  ISSN 1368-9800.  9(7), s 66- 66
 • Holmboe-Ottesen, Gerd; Råberg, Marte K; Natland, Siv Tone; Kumar, Bernadette N & Wandel, Margareta (2005). Dietary Patterns among Immigrants from the Indian Subcontinent in Oslo may be an important factor in explaining high rates of Diabetes and obesity.
 • Lien, Nanna; Wandel, Margareta; Holmboe-Ottesen, Gerd & Klepp, Knut-Inge (2005). Big spenders – who are the adolescents spending much money on junk food?.
 • Uglem, Solveig; Frølich, Wenche; Holte Stea, Tonje & Wandel, Margareta (2005). Predictors of consumption of vegetables among young men in the Norwegian National Guard.
 • Wandel, Margareta & Roos, Gun (2005). Age perceptions and physical activity among middle aged men in three occupational groups.
 • Fagerli, Rønnaug Aarflot & Wandel, Margareta (2004). Perceptions of diabetes type 2 among Pakistani-born persons in Oslo.
 • Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd; Lien, Nanna & Wandel, Margareta (2004). Ethnic Differences In Body Mass Index and associated factors of adolescents from Minorities in Oslo, Norway.
 • Lien, Nanna; Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2004). Eating Behaviours and their relations with socio-demographic factors, social capital and other health behaviours among 15-16 year olds in Oslo, Norway.
 • Sannan, Siv Tone Natland; Holmboe-Ottesen, Gerd; Kumar, Bernadette. N & Wandel, Margareta (2004). Food Intake and Dietary Habits among a group of Pakistani Immigrants in Norway.
 • Sannan, Siv Tone Natland; Holmboe-Ottesen, Gerd; Kumar, Bernadette. N & Wandel, Margareta (2004). Food Intake and Dietary habits among a group of Pakistani Immigrants in Norway.
 • Roos, Gun & Wandel, Margareta (2004). Health-Enhancing Activities and Health Promotion - Lay Perspectives among Norwegian Male Carpenters, Drivers and Engineers.
 • Roos, Gun & Wandel, Margareta (2004). Menn og mat Menn, yrkesgruppe og helselivsstil: En kvalitativ studie. SIFO Prosjektnotat. 1.
 • Sannan, Siv Tone Natland; Holmboe-Ottesen, Gerd; Kumar, Bernadette. N & Wandel, Margareta (2004). Food Intake and Dietary habits among a group of Pakistani Immigrants in Norway. Ethnicity and Health.  ISSN 1355-7858.  9, s 94- 95
 • Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd & Wandel, Margareta (2003). Comprehension of a food frequency questionnaire by a multiethnic population in Oslo affects fruit and vegetable consumption results.
 • Kumar, Bernadette. N; Holmboe-Ottesen, Gerd; Wandel, Margareta & Lien, Nanna (2003). Food habits, physical activity and body mass index of adolescents from ethnic minorities in Oslo, Norway.
 • Kumar, Bernadette. N; Wandel, Margareta & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Body Mass Index of Adolescents and Adults from Ethnic Minorities in Oslo, Norway.
 • Kumar, Bernadette. N; Wandel, Margareta & Holmboe-Ottesen, Gerd (2003). Factors Influencing Healthy Eating Habits Among Ethnic Minorities in Oslo, Norway. Annals of Nutrition and Metabolism.  ISSN 0250-6807.  47, s 400- 401
 • Lien, Nanna; Kumar, Bernadette. N & Wandel, Margareta (2003). Do Body Mass Index, Body Image and Dieting Methods Vary by Socio-Economic Status Among Adolescents in Oslo, Norway. Annals of Nutrition and Metabolism.  ISSN 0250-6807.  47, s 499- 500
 • Mostøl, Annhild; Holmboe-Ottesen, Gerd; Wandel, Margareta & Thelle, Dag Steinar (2003). Dietary Habits in the Oslo Health Study: Higher Socio-Economic Status is Associated with a Diet Resembling the French Paradox. Annals of Nutrition and Metabolism.  ISSN 0250-6807.  47, s 440
 • Lien, Nanna; Kumar, Bernadette. N; Klepp, Knut Inge; Holmboe-Ottesen, Gerd; Mosdøl, Annhild & Wandel, Margareta (2003). Body mass index (BMI, body image and dieting among adolescents of different SES.
 • Mosdøl, Annhild; Holmboe-Ottesen, Gerd; Wandel, Margareta & Thelle, Dag Steinar (2003). Validity of a brief food frequency questionnaire to estimate intake of food groups.
 • Wandel, Margareta & Roos, Gun (2003). Food Habits and Occupation: A Study Among Carpenters, Engineers and Transport Workers in Norway. Annals of Nutrition and Metabolism.  ISSN 0250-6807.  47, s 441

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. jan. 2019 15:14 - Sist endret 3. jan. 2019 16:48

Prosjekter

 • Challenges facing Exclusive Breastfeeding in the Kilimanjaro region, Tanzania