Simon Lergenmuller

Faglige interesser

  • Forløpsanalyse
  • Kausal inferens
  • Epidemiologi 
  • UV eksponering og plateepitelkreft

 

Emneord: Statistikk, Biostatistikk, Epidemiologi
Publisert 23. aug. 2017 09:04 - Sist endret 17. sep. 2019 14:31