Vandana Ravindran

Bilde av Vandana Ravindran
English version of this page
Mobiltelefon 97342080
Brukernavn
Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo
Postadresse P.O.Box 1122 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

Jeg bruker matematiske modeller og komplekse nettverksanalyser der har en relasjon til hverandre, som for eksempel slik sosiale nettverk er basert på å knytte relasjoner mellom venner og familier. I et biologisk system er den normale funksjonen av celler basert på forskjellige enheter slik som gener, proteiner, miljøfaktorer og deres funksjon til hverandre. For å forstå komplekse sykdommer slik som kreft, så er det nødvendig å studere systemet på en helhetlig måte heller enn isolert.

Kreft og andre komplekse sykdommer forårsaker millioner av dødsfall verden over hvert år. Virus er involvert i patogenesen av mange forskjellige sykdommer, det interessante er at virus vokser raskt i kreftceller noe som gjør kreftpasienten sårbar for infeksjoner; immunsystemet vil kunne bli kompromittert. Forskjellige typer av kreft trenger spesifikke behandlings former for å beskytte pasienten mot virusinfeksjoner.

Nettverk gjør det mulig for oss å studere sammenhengen mellom forskjellige proteiner i forbindelse med progressiv kreft og å kunne kartlegge  pasientens mottakelighet for virus infeksjon. Dette gjøres for å utvikle sikre og effektive behandlingsmåter for ulike typer kreft sykdommer.

Jeg er tilknyttet Avdeling for medisinsk genetikk, Institutt for kreft forskning, Oslo Universitets sykehus.

Bakgrunn

Jeg er Scientia fellow og var tidligere Royal Society-SERB Newton International fellow hos MRC-University i Glasgow Centre for Virus Research i tiden mellom 2018-2020.

Før min PhD jobbet jeg som forskningspartner på Thrombosis Research Institute i India.

Utdannelse

2018 PhD: Graph theoretic investigations of control in biological networks Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology, India.

2011 Master in Bioinformatics
Department of applied mathematics, The Maharaja Sayajirao University of Baroda, India

2009 BSc Chemistry, Botany, Zoology Karnatak University Dharwad, India

2007 Certification in IT Law
International Institute of Information Technology (IIIT) BV Bellad Law College, India.

Priser

  • Scientia fellow 2020.
  • Royal Society-SERB Newton International fellowship 2018-2020.
  • DST Inspire fellowship , Government of India 2013.
  • Indira Gandhi Scholarship, Government of India 2010-11.

Publikasjoner

Google Scholar 

Publisert 25. mai 2020 10:22 - Sist endret 16. okt. 2020 11:22