Wojciech Pietka

Kildefil

Foto

Øystein Horgmo/UiO

Bruk av bildet

Opphavsrett på UiOs nettsider