Datalagring

På UiO finnes det flere muligheter for å skaffe seg mer lagringsplass. Det finnes ulike løsninger basert på behov, kapasitet/størrelse og type data som skal lagres.

På institutt for medisinske basalfag (IMB), har ansatte mulighet for å skaffe seg lagringsplass gjennom faktultetet (MED) når behovet for lagring er på GB-nivå.

Fakultetet leier ut diskplass til enhet, ansatt eller stipendiat og leien må betales gjennom en intern UiO-konto. Leietakeren kan bestemme hvilke UiO-brukere som skal ha tilgang til diskplassen. På den måten kan forskningsgrupper leie diskplass som kan brukes som et felles-område innenfor gruppen og hvis det er tilfellet at du trenger mer kapasitet på ditt personlige hjemmeområde har du også mulighet for å leie plass og utvide kvoten på hjemmeområdet.

Kapasitet på hjemmområde for ansatte ved IMB/MED er pr.idag 10GB.

Merk! Datalagringsløsninger som er tilgjengelige på IMB/MED/UiO er redundante og det innbærer at det tas backup av data som kan gjenopprettes ved uhell.

Kontakt IT-avdelingen ved IMB for priser, bestilling og andre spørsmål rundt dette. Ved bestilling av diskplass trenger IT-avdelingen følgende informasjon:

  • full kontostreng (formen xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx)
  • navn på ansvarlig
  • størrelse (x10GB)
  • evt. navn på gruppen som skal disponere fellesområdet

Det samme gjelder ved bestilling av utvidet kvote på hjemmeområdet (navn på gruppen er da uaktuelt).

Dersom behov for lagring er på TB-størrelser (1TB = 1000GB) og/eller hvis det innbærer at man skal lagre sensitive data har USIT løsninger som kan være aktuelle. Mer informasjon om dette finnes på USIT sine sider.

Merk! Ved bestilling av lagringshotell på USIT skal IT-avdelingen ved IMB kontaktes slik at vi kan bistå dere og USIT.

 

Publisert 11. apr. 2011 10:02 - Sist endret 30. mai 2017 11:14