Montering av fellesområde

Her finner du veiledning til montering av fellesområder for maskiner på UiO-nettet.

Scroll down for information in English.

Snarvei til fellesområder for maskiner på UiO-nettet

Høyreklikk et sted under «Computer» og velg «Add a network location»

 

 

Trykk next to ganger til du kommer til vinduet under. Her skriver du inn den fulle adressen til området du ønsker å montere og trykker next. Området skrives slik \\kant.uio.no\med-imb-områdenavn

Add network location

Trykk deg videre med next to ganger til og området er montert som en snarvei under «Computer»

Creating shortcuts to shared areas from the UiO-network

Right click on «Computer» and choose «Add a network location»

 

Press next two times and you will arrive at the windows below. Type in the full path to the location you wish to connect. Shared location is written like this \\kant.uio.no\med-imb-nameofarea

Add network location

Click next another two times and your new shortcut is created and located in «Computer»

Publisert 14. okt. 2014 11:06 - Sist endret 29. apr. 2021 11:34