English version of this page

Brukerinformasjon for Seksjon for komparativ medisin (KPM)

Denne siden inneholder priser, retningslinjer, manualer, brukerskjema og standard operasjonsprosedyrer (SOP-er) for KPM.

Retningslinjer og brukerveiledninger

Standard operasjonsprosedyrer (SOP-er)

For å få tilgang til seksjonens fasiliteter, må SOP-er følges. Disse beskriver de nødvendige rutinene for karantene, antrekk, håndtering av dyr og utstyr og andre prosedyrer. Formålet med SOP-ene er å standardisere arbeidoppgavene; sikre et trygt og godt arbeidsmiljø, sikre god dyrevelferd, hindre infeksjoner og opprettholde et optimalt nivå av hygiene. Alle relevante SOP-er er obligatoriske for de enkelte. 

See English page for complete list of SOP's for users

Vennligst kontakt avdelingsleder dersom du har kommentarer til SOP-ene.

Branninstrukser

Branninstruksene beskriver planen for evakuering av personale og besøkende ved brann/ utløst brannalarm i KPM. Prosedyren skal sikre liv og helse og forhindre at GMO rømmer ut i det fri.

Priser for oppstalling av dyr

IMB- MDU

  • Mus: 90
  • Rotte: 100

IMB- Barrieren

  • Mus: 123
  • Rotte: 133

UiO (ikke IMB) og OUS per. tilknyttet til UiO

  • Mus: 160
  • Rotte: 170

Andre Akademi

  • Mus: 215
  • Rotte: 225

Tilleggstjenester

Tjeneste

Pris per mus

Pris per rotte

Blodprøve

50 kr

150 kr

IV injeksjon

90 kr

180 kr

IP injeksjon

40 kr

60 kr

Terminering av friske dyr

5 kr

20 kr

Subkutan injeksjon

40 kr

60 kr

Pluggsjekk

10 kr

-

Re-tag (egne priser utover første retag)

10 kr

20 kr

Øremerking av innkjøpte dyr (ikke biopsi)

3 kr

4 kr

Priser inkluderer klargjøring av prosedyre og utstyr
Timepris dyrepleierhjelp:     500 kr
Prisliste uten MVA

Publisert 24. jan. 2019 15:06 - Sist endret 14. okt. 2021 10:49