English

Gun Lisbeth Opheim

Brukernavn
Besøksadresse OUS, Ullevål, Kirkeveien 166, Rom 0805049, 0450 Oslo
Postadresse OUS, Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, OUS Ullevål, 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)