English version of this page

Trond Heir

Professor II - Enhet voksenpsykiatri
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 21, Bygg 4, 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern, 0315 Oslo